Heel Muiderberg van het gas af

Heel Muiderberg van het gas af

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Maar onze huizen moeten wél verwarmd worden. Hoe doen we dat op een duurzame manier? De initiatieven schieten uit de grond. Ook op particulier en coöperatief niveau. In Muiderberg (gemeente Gooise Meren) bijvoorbeeld. Daar initieert Energiecoöperatie Wattnu allerlei initiatieven: zonnepanelen, zonneparken, maar óók een warmtenet.

De energietransitie is in volle gang. Een deel kan met collectieve warmte worden verwarmd, maar er zijn ook andere oplossingen, zoals all electric-systemen en warmtepompen. Het doel in Muiderberg is om het hele dorp aan te sluiten op een warmtenet met aquathermie. Muiderberg ligt aan het IJmeer. De warmte uit het meer wordt in de zomer opgeslagen in een WKO-opslag (warmte-koude-opslag). In de koude periode wordt die warmte gebruikt om de woningen van Muiderberg te verwarmen.

Ontwerpervaring
Siers ontwerpt in opdracht van de het Warmtebedrijf Muiderberg (een initiatief van Wattnu) het infragedeelte van het net van Muiderberg. “De meeste initiatiefnemers weten vaak niet aan welke eisen een netwerk moet voldoen”, vertelt accountmanager Peter Pols van Siers Infraconsult. “Met onze ontwerpervaring kunnen wij de initiatiefnemers ondersteunen.”

Atse Meerman is als projectleider betrokken bij het project: “We zijn nu bezig met het voorlopig ontwerp. Onze engineers zijn bezig met het positioneren van de leidingen in het stratenplan, gevolgd door een analyse van de knelpunten. Die worden daarna met de gemeente en de opdrachtgever besproken.” Voor de ontwerpopdracht werkt Siers samen met Qirion. Qirion deed een studie naar de haalbaarheid van het warmtenet. En is daarnaast als adviseur verantwoordelijk voor het systeemontwerp en de benodigde diameters van de buizen om er voor te zorgen dat alle huizen in Muiderberg verwarmd worden. Op die manier kan Siers zich erop richten hoe het infradeel zo efficiënt mogelijk aangelegd kan worden.

Pittoresk Muiderberg
Volgens Atse Meerman is het een complexe omgeving: “Muiderberg is een pittoresk dorp met oude bestrating en 200 jaar oude eiken. De grootste uitdaging is om het net er op een nette manier in te krijgen. Hierin werken we nauw samen met de gemeente die de komende jaren de riolering gaat vervangen. De verwachting is dat 1000 van de 1100 woningen straks een aansluiting wil.”

Volgens Peter Pols , de accountmanager van Siers Infra Consult, speelt Warmtenet Muiderberg hierin een belangrijke rol voor het draagvlak: “Ze zijn namelijk zelf ook inwoners van de gemeente. Binnen de aanpak heeft het warmtenet er dan ook voor gekozen om de huisaansluitingen voor alle woningen, die tijdens de aanleg van het distributienet mee willen, op kosten van de coöperatie te maken. Dat geeft aan hoe men er in Muiderberg in staat. Ik denk dat als het ergens gaat lukken, dat dat in Muiderberg is. Muiderberg is hiermee een voorbeeldproject voor andere projecten in Nederland.”

Op dit moment ontstaan er veel soortgelijke initiatieven in Nederland, omdat de overheid flink wat subsidie beschikbaar heeft om de onrendabele top van een warmtenet te financieren. Zo kunnen deze initiatieven ook daadwerkelijk worden uitgevoerd met als doel om in Nederland in 2050 aardgasvrij te zijn. Siers ondersteunt samen met haar partners de totstandkoming van dit soort duurzame initiatieven.

Eikenlaan
De eerste leidingen (bijna 500 meter) liggen er al in Muiderberg, namelijk aan de Eikenlaan. Ze zijn door Siers Leiding- en Montageprojekten dit jaar aangelegd. De aanleg van de leidingen ging in combinatie met de aanleg van de nieuwe riolering. Zo hoefde maar één keer de straat open te worden gebroken.
De aanvraag voor de PAW-subsidie (Programma Aardgasvrije Wijken) wordt dit jaar nog ingediend. Het VO is bijna klaar. Vanaf januari starten we met het DO dat rond de zomer van 2022 klaar moet zijn. Of het project doorgaat, is afhankelijk van de bewoners, de kosten, de subsidies en de businesscase.

De grote drie
Siers heeft al meer dan dertig jaar ervaring met de aanleg en onderhoud van warmtenetwerken en warmteaansluitingen en ruim twintig jaar met de engineering ervan. Onze opdrachtgevers, met wie wij langdurige raamcontracten hebben voor warmtenetwerken, zijn ‘de grote drie’: Eneco, Vattenfall en Ennatuurlijk. Peter Pols: “Siers Infraconsult is een ontwerpbedrijf dat met zijn jarenlange uitvoeringskennis meer kan toevoegen dan de traditionele ingenieursbureaus dat over het algemeen kunnen. Je ziet het ook in dit project gebeuren. Onze engineers weten precies wat haalbaar en maakbaar is omdat ze al jarenlang verantwoordelijk zijn voor uitvoeringsontwerpen.”

Terug naar projectoverzicht