Stadsverwarming Amsterdam

Stadsverwarming Amsterdam

Begin 2016 zijn de mannen van L&M druk geweest met een groot stadsverwarmingsproject in Amsterdam Slotervaart, een project dat Siers uit mocht voeren in opdracht van Vattenfall.
 
Dit project was opgedeeld in 3 fasen.
Fase 1 startte na de bouwvak van 2015 met de koppelleiding aan de Louis Bouwmeesterstraat. Hier is 534 meter sleuf DN300 vervangen. Er waren 151 lassen DN300 voor nodig om dit te realiseren. In deze fase was vooral, naast de uitdagingen die zo’n groot gebied al standaard heeft, het kruisen van de oude rioolstelsels een uitdaging, met de daarbij behorende lekkages.
 
Aansluitend was fase 2 aan de beurt, de koppelleiding bij de rotonde. Dat ging om 158 meter sleuf DN300 met 42 lassen DN300. Het weer zorgde in deze fase voor veel overlast. Er waren gigantische stortbuien met als gevolg dat de sleuf met een diepte van 3 meter helemaal niet meer te zien was. Het water liep van de weg rechtstreeks de sleuf in. Verder moesten de monteurs een schoolplein passeren, met de daarbij behorende ochtendperikelen van kinderen die naar school werden gebracht, wat natuurlijk voor veel verkeer zorgde.  En vervolgens liepen ze bij het laatste stukje sleuf, met de deadline in zicht, tegen een gebroken 500AC mantelbuis aan. Ondanks dat, is deze fase toch conform planning opgeleverd.
 
Fase 3 betrof de koppelleiding van de Comeniusstraat, waarbij 336 meter DN300 met 40 lassen en 516 meter DN200 met 72 lassen is vervangen. In deze fase liep het team tegen een aantal nieuwe uitdagingen aan. Ten eerste moesten ze gaan bedenken hoe ze die grote leidingen onder het viaduct door konden krijgen, terwijl de kraan er niet eens onderdoor paste. Vervolgens was de vraag hoe ze, binnen de afgesproken tijd, de weg open zouden krijgen, leidingen erin leggen, lassen, leidingen isoleren, sleuf verdichten én weer netjes straten. Daarnaast hebben ze ook nog het hele parkeerterrein van een flatgebouw op de kop gezet met slechts een beperkt aantal klachten tot gevolg, die na goed overleg opgelost zijn. In deze fase was het dus vooral oplossingsgericht denken, strak planning en goed communiceren!
 
In week 42 van 2016 is het project conform planning opgeleverd.

Terug naar projectoverzicht