Even Googlen: op de vlaktes bij Winschoten

Even Googlen: op de vlaktes bij Winschoten

In het hoge noorden, midden op de vlaktes staat in weer en wind een 150-ton-boorrig tevreden te brommen. Een paar honderd meter verderop, op dezelfde vlaktes staat de volgende boorrig zijn werk te doen. Kilometers lang, zal er een enorme middenspanningskabel geïnstalleerd worden in opdracht van Enexis. En deze enorme afstand wordt niet een keer overbrugt, maar twee keer. Het is dan ook niet zomaar een klus, maar een voor het nieuwe datacenter van Google en het grootste tracé met gestuurde boringen tot nu toe voor Siers. Er gaat niets boven Groningen, maar projecten als deze komen toch flink in de buurt!

Verantwoordelijk voor alle boorontwerpen en calculaties is de afdeling engineering van de nieuwe samenwerking die tot stand is gekomen tussen Siers en Welvreugd, namelijk: SWST. Siers Infraconsult deed de engineering van de rest van het project en wel in recordtijd. Vanwege de strakke deadline van Google liepen sommige voorbereidingen zelfs nog tijdens de uitvoering. Projectleider voor deze engineering en uitvoering was Stijn Kuipers. Samen hebben ze een behoorlijke prestatie neergezet, het zijn namelijk nogal wat calculaties. Google is niet de gemiddelde klant en heeft veel veiligheidseisen aan haar stroomvoorziening. Je vraagt je af of Google niet dichter bij een stroomcentrale kon gaan zitten? Dat konden ze wel en dat deden ze ook. Hun nieuwe pand komt pal naast een stroomcentrale te staan, maar helaas bleek deze centrale al vol. Daarom moest er worden uitgeweken naar een stroomcentrale 10km. verderop om in de enorme stroombehoefte te voorzien. Om uitval van het datacenter te voorkomen, eist Google dubbele tracés. Zo is er altijd een back-up-tracé bij calamiteiten. Dit betekent dubbele leidingen over de gehele lengte van het tracé van 9 km, wat dus resulteert in zo’n 18 km. leiding. Allen gevuld met 3 kabelbundels. Met nog 2 glasvezelkabels erbij is dit dus 20 kabels in totaal.

Iets minder dan de helft van het tracé wordt geïnstalleerd met gestuurde boringen van een lengte van 100 tot wel 700 meter. De gemiddelde afstand van zo’n gestuurde boring is 472 meter. Na die afstand komt er een in- en uittrede punt. Hiervan zijn er in totaal 9, met dus 18 boringen. Allen met in- en uittrede punt in een groot kopgat. Dat is in totaal zo’n 8500 meter aan gestuurde boringen.

Noah Larink, engineer bij SWST legt uit: “De grootste uitdaging voor ons zat hem in de lengte van de boringen, soms tot wel 700 meter lang. Een kloppende sterkteberekening voor de boring en het intrekken van de leidingen is dan essentieel. Ook speelt de grondslag een belangrijke rol. De grondlagen in het noorden werken namelijk niet altijd mee. Je hebt te maken met zowel klei als extreem zacht zand. In het zachte zand glijdt de boorkop compleet weg, waardoor je niet meer kunt sturen. Hierdoor moesten de boorstangen bij een enkele boring weer 120 meter terug worden getrokken, om vervolgens op een andere lijn door hardere grond weer opnieuw te navigeren.”

In de uitvoering is de enorme hoeveelheid aan materieel wat die kant op moest een grote uitdaging. Thomas de Jager, projectleider bij SWST legt uit: “Die 150 ton boorrig is enorm. Hier houd je natuurlijk rekening mee in zowel de plaatsing van de machines als de aanrijdroutes ervan. We plaatsten tijdelijke bruggen van draglineschotten om ervoor te zorgen dat de grote sloten overgestoken konden worden. Daarnaast was de eerste boorlocatie van de grote boorrig omgeven door hoogspanningsmasten. TenneT vereist dat we daar een aantal meters vandaan blijven. Onze enorme boorrig van wel 20 meter lang komt ook een flink aantal

meters omhoog bij gebruik. Ook is het belangrijk dat de bestaande ondergrondse infra geen schade oploopt van al het zware verkeer. Het gebruik van o.a. rijplaten en de draglineschotten zorgt er voor dat de leidingen geen schade oplopen van al het geweld aan de oppervlakte, dat was al met al een behoorlijke puzzel.”

Wat is SWST?
SWST is een samenwerking waarin Siers met Welvreugd haar krachten bundelt om zelf ook sleufloze technieken toe te kunnen passen in ons werkveld. Samen leveren we een compleet pakket van diensten. Van engineering, tot de aansluiting zelf is Siers nu ook totaalontzorger in sleufloze technieken.
 
Ook voor de toekomst van sleufloze techniek bij Siers wordt hard aan de weg getimmerd. Onze eigen Carlo de Wilt is al in opleiding tot boormeester en leert op dit moment de kneepjes van het vak van de ervaren boorders van Welvreugd. Zo kan Siers uiteindelijk ook zelfstandig projecten gaan draaien met de nieuwe skills van Carlo. Carlo zelf is erg blij met zijn nieuwe werk: “Het is een gigantisch mooi vak.”

“Als de boorrig de boorstangen terugtrekt gaan deze in het zogenaamde magazijn. Vervolgens wordt de volgende boorstang teruggetrokken. Op dat moment gaat de kracht er even af en schiet de boorrig met enorm veel kracht een stukje naar voren. Om ervoor te zorgen dat de boorrig zichzelf niet op deze manier in haar eigen gat trekt wordt er een grote damwand drie meter diep in de grond getrild als een fundering voor de boorrig om het apparaat stil te zetten. De machine heeft bijna 90 ton trekkracht en gaat op een gegeven moment anders gewoon glijden.” legt Noah uit.

Bij iedere boring wordt het gat geruimd, soms meerdere malen met steeds grotere ruimers, totdat het boorgat ruim genoeg is om de buis in te trekken. De rode buizen zijn op dat moment uiteraard nog leeg, maar liggen klaar om gevuld te worden met de kabels door Siers L&M.

Niet het hele tracé wordt gelegd met gestuurde boringen. Iets meer dan de helft van de kabels wordt ‘ouderwets’ ingegraven en aangesloten door Siers L&M. Verantwoordelijk voor de uitvoering en al vroegtijdig betrokken in de engineering en voorbereiding is uitvoerder van Siers L&M, Jurjen Klein. Hij legt uit: “Terwijl de boringen in volle vaart liepen, waren wij bezig met de sleuven en de rest van de voorbereidingen voor dit project: er werd nog grond onderzocht op archeologie en mogelijke explosieven. Hierdoor zaten we zeker in de beginfase veel in elkaars vaarwater. Het was dan ook een kwestie van goed onderling afstemmen voor een goede logistiek. De hoeveelheid regenwater in het begin van het jaar hielp daarbij ook niet echt mee.”

Daarnaast zorgden alle veiligheidsvoorschriften van Google voor een mooie uitdaging. De kabels moesten niet alleen dubbel worden gelegd, maar ook nog eens met een meter afstand tussen beide kabelbundels. Er werd gekozen om extra brede sleuven van wel 3,5 meter breed te graven om alle kabels kwijt te kunnen.

Niet alleen het leggen van de kabels was een uitdaging: Bij elk in- en uittrede punt van de boringen en aan het einde van elke sleuf moeten de kabels natuurlijk aan elkaar gekoppeld worden. Een enorm karwei voor monteurs Reinder Huizing en Mark Bennink. Gelukkig hebben de monteurs ondertussen wel wat routine: over het hele tracé zijn er de afgelopen maanden 82 moffen geplaatst.

Al het zand uit de sleuven wordt gescheiden opgegraven en opgeslagen. We maken onderscheid tussen de teelgrond van de boeren, de zogenoemde A-laag, de B- en C- laag die daar respectievelijk onder liggen. Door dit gescheiden op te graven en weer op diezelfde manier terug te brengen na de werkzaamheden verkleinen we ons effect op de boerengrond naar een minimum. Er zijn vooraf drainagesleuven ingegraven (zie het witte zand links op de foto). Dit is extra grof drainzand waar een pomp op kan worden aangesloten om zo de sleuven voldoende droog te houden tijdens de werkzaamheden.

Voor Jurjen zelf gaat er niets boven dit soort projecten. Hij woont zelf 15 km. verderop en kent deze omgeving dan ook als zijn broekzak. Daarnaast komen de vele contacten van Jurjen in de buurt met o.a. buurtbewoners en onderaannemers goed van pas. “Het is belangrijk om goed in contact te blijven met je omgeving bij klussen als deze.”

En wat Jurjen verder ook wel bevalt: “Bij dit project is van tevoren alles al gekaderd. We wisten wat we moesten doen en we wisten ook welk bedrag daarvoor stond. Het is dan een geweldige uitdaging om zo’n grootschalig project te mogen begeleiden. Je bent van veel factoren afhankelijk en moet soms snel schakelen om geen vertraging op te lopen. Gelukkig is alles uiteindelijk voorspoedig verlopen en mogen we terugkijken op een geweldig project met een uitstekende samenwerking tussen Siers L&M, Siers Infraconsult, SWST en uiteraard opdrachtgever Enexis.

Wat mij betreft slepen we nog zo’n klus binnen en blijven we hier lekker aan de gang in het hoge noorden.”
 

Terug naar projectoverzicht