Doorverbinding stadsverwarming Molengatpad Almere

Doorverbinding stadsverwarming Molengatpad Almere

Doorverbinding stadsverwarming Molengatpad Almere gereed.
Een indrukwekkend grote put in Almere. Daarvan gaat het hart van onze collega’s in Almere harder kloppen. Vanuit ons steunpunt in Almere werkt Siers hier voor Vattenfall aan een nieuwe doorverbinding voor het stadsverwarmingsnet. 

Aan het Molengatpad startten we half april met de werkzaamheden. De bouwput die daarvoor gegraven moest worden werd twintig bij dertig meter, met als diepste punt: zes meter. Voor de veiligheid van onze medewerkers kwamen er taluds en een Berliner constructie. 

Grote zuigwagens pompten het hete water af. Om de nieuwe aftakkingen, afsluiters, bochten en isolatiekoppelingen van de (staal op staal-)leidingen (DN600) in het gat te krijgen werden twee 14 tons-kranen ingezet. De afsluiters, bochten en passtukken werden vervangen en de warmtebruggen schoongemaakt, gezandstraald en ingepakt met isolatiebollen. Deze bollen hebben een extra hoge isolatiewaarde.  Er werden meerdere lassers en fitters van Siers ingezet om de verbinding te maken. Halverwege mei zijn de werkzaamheden helemaal klaar, inclusief het dichtmaken van de bouwput en het afwerken van de omgeving.

Siers is specialist in het voorbereiden en uitvoeren van stadswarmteprojecten, niet alleen voor Vattenfall in Almere en in het werkgebied Arnhem/Nijmegen, maar ook voor Eneco in de werkgebieden Utrecht, Rotterdam en Utrecht.

Terug naar projectoverzicht