110kV inlussing te Coevorden

110kV inlussing te Coevorden

Als gevolg van een aanpassing in het bovengrondse hoogspanningsnet, is er een 110kV inlussing gemaakt tussen 2 lijnen nabij Dalen in de gemeente Coevorden. Siers L&M heeft deze werkzaamheden in opdracht van Liandon uitgevoerd. Hierbij is een dubbel 110kV kabelcircuit aangelegd in een nieuw tracé van ca. 360 meter lang.

Alvorens er gestart kon worden met het leggen van de kabels, is er een noodkabel (1200 mm² ) bovengronds aangebracht om eventuele storingen in het hoogspanningsnet op te kunnen vangen. De werkzaamheden voor Siers omvatten o.a. het graven en leggen van de (2000 mm²) kabels in een sleuf met een afmeting van 5.5 meter breed en 2.0 meter diep. Om het grondwater tegen te gaan wordt gebruikt gemaakt van horizontale drainage welke is aangebracht op 3.5 meter onder het maaiveld.

De werkzaamheden bestaan niet alleen uit het graven van de geul en het leggen van de kabels, maar ook het opvoeren van de kabels ca. 12 meter hoog in de hoogspanningsmasten. Hiervoor zijn aan de masten speciale bordessen geconstrueerd om de kabel langs op te voeren. Het was een uitdagende en “uitzichtrijke” klus!

Terug naar projectoverzicht