Q13 te Scheveningen

Q13 te Scheveningen

Op 12km voor de Scheveningse kust zal een nieuw olieproductieplatform een bijdrage gaan leveren aan de energievoorziening. Dankzij slimme toepassing van aanwezige voorzieningen en met behulp van innovatieve techniek kan rendabel en op duurzame wijze olie worden geproduceerd.

Stedin/Joulz verzorgt hiervoor de 25 kV aansluiting. Deze verbinding gaat lopen vanaf de Houtrustweg naar het HVS-C aan het Constant Rebecqueplein in Den Haag.

De lengte bedraagt 3200 meter en wordt gecombineerd met een 10kV verbinding, welke door Siers wordt aangebracht en gemonteerd.

Begin april wordt er 14 km zeekabel 3*150 Cu vanuit zee aan land gebracht, welke in een later stadium wordt ingebaggerd.
Hiervoor is men momenteel bezig om van 14 haspels 1 lengte kabel te maken, en in een carrousel op te wikkelen, met een totaal gewicht van 270 ton.
Medio augustus wordt het booreiland naar de bewuste kabel gevaren waarna de kabel wordt opgevist en ingevoerd, zo komt de definitieve verbinding tot stand.

Het belooft een knap staaltje werk te worden!

Terug naar projectoverzicht