Meeuwen in de Mississippihaven

Meeuwen in de Mississippihaven

Siers legt in de Mississippihaven in Rotterdam een dubbele 23 kV-verbinding aan van station Maasvlakte aan de Coloradoweg naar de nieuwe HES-terminal aan de Beerweg. De terminal is bestemd voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen. Het terrein is 27 hectare groot. Er komen 52 tanks met een capaciteit van ongeveer 1,3 miljoen kubieke meter.

Volgens uitvoerder Mark van Daatselaar is het een complexe opdracht: “We hebben te maken met vele kabel- en leidingeigenaren, maar ook met ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam. Tijdens de werkzaamheden mogen we de bedrijfsvoering absoluut niet onderbreken en dat gaat goed”.

Ervaren ploeg
De ploeg, met voorman Arie Leijten en kraanmachinisten Jan Blok en Arjan Heijkoop, is zeer ervaren. Zij kennen het gebied als geen ander. Er moeten op het zes kilometer lange tracé diverse kabels en leidingen worden gekruist. Ook wordt de externe baan van ECT gekruist. Dit gaat middels een bestaande betonnen leidingkoker. De baan wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week gebruikt door vrachtwagens die tussen twee locaties van ECT rijden. ECT is één van de grotere containerterminals in Europa. De werkvoorbereiding werd verzorgd door John van Dam. Hij schreef alle plannen voor de leidingeigenaren en regelde alles rondom de spoorkruisingen en de boringen. 

Spoorkruisingen en boringen
Op één locatie moet het spoor van ProRail worden uitgenomen om de kabels te kunnen trekken. Onder de tweede spoorkruising liggen al (HDPE) mantelbuizen. In het tracé zijn ook een gestuurde boring en een avegaarboring. In augustus levert de ploeg het werk op aan Stedin.

Ecologie
Zeven dagen in de week, van zonsopgang tot zonsondergang, wordt het werkgebied ecologisch bewaakt. Ecologen met honden zijn de hele dag aanwezig om onder meer meeuwen weg te jagen. Zo wordt voorkomen dat ze eieren gaan leggen. Ook is er toezicht op beschermde paddenkolonies en orchideeën die er zijn waargenomen.

Terug naar projectoverzicht