Kabels en leidingen voor de nieuwe Vechtdalverbinding

Kabels en leidingen voor de nieuwe Vechtdalverbinding

Het is de laatste jaren druk geworden op de N-wegen die Zwolle, Ommen en Slagharen met elkaar verbinden. De provincie Overijssel heeft daarom besloten deze wegen (N340, N48 en N377) aan te pakken om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Siers is voor de voorbereiding ervan gestart met het (ver)leggen van de kabels en leidingen bij het knooppunt Zwolle, de aansluiting naar de A28.

Uitvoerder Mark Geers van Siers coördineert de werkzaamheden: “we leggen deels nieuw, verbinden door met het bestaande net en verwijderen de oude kabels en leidingen. Het gaat hier echt om heel veel kabels en leidingen.”

Samenwerking civiele aannemers
De nieuwe wegen, fietspaden, kunstwerken, maar ook sloten worden aangelegd of gedempt door een bouwcombinatie die bestaat uit drie civiele aannemers. Siers werkt voor de werkzaamheden van die bouwcombinatie uit. Daarvoor moeten alle planningen in elkaar worden geschoven. Dat is een flinke uitdaging, vertelt Mark Geers: “bovendien zijn de werkzaamheden op elke plek sterk wisselend: gas, water (waaronder ook grote transportleidingen), middenspanning, openbare verlichting, glasvezel, het maken van moffen, het uitvoeren van gestuurde boringen. Soms kan het in combinatie en soms niet.”

Hoge grondwaterstand
Een andere uitdaging ligt op het gebied van de bodem. De grondwaterstand is op dit moment erg hoog. Mark Geers: “Dat is vrij problematisch bij het uitvoeren van bijvoorbeeld de boring die we nu maken onder de A28. Zelfs de rijplaten dreigden weg te zakken bij de booropstelling. We hebben besloten de boring om te draaien waarvoor we op tijd goedkeuring van Rijkswaterstaat hebben weten te krijgen.”

Diverse partijen
De werkzaamheden zijn divers, maar ook de lijst met partijen waarmee we tijdens de uitvoering van het complete project te maken hebben en krijgen: Enexis, Vitens, het waterschap, VWTI, KPN, Eurofiber, Ziggo, Bouwcombinatie Vechtdalverbinding, de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Zwolle.

De provincie Overijssel heeft het ontwerp van de Vechtdalverbinding in dit filmpje mooi in beeld gebracht. Bekijk het filmpje hier. 

Terug naar projectoverzicht