Historische vondsten in binnenstad Hattem

Historische vondsten in binnenstad Hattem

Wanneer je aan het werk gaat in een historische binnenstad, dan is de kans op archeologische vondsten altijd groot. Maar dat het zo’n grote omvang zou hebben, was niet voorzien. In Hattem zijn veel vondsten blootgelegd tijdens onze werkzaamheden. We saneren er voor Vitens en Liander de elektriciteitskabels en de leidingen voor gas en drinkwater.

Zo werd de fundering van een voormalige stadsmuur blootgelegd. Er wordt nu onderzocht of deze muur stamt uit de periode voor 1300, op basis van het kleine formaat baksteen en de breedte van de stadsmuur. Daarnaast zijn onder meer archeologische sporen gevonden van drie gebouwen uit de veertiende eeuw/begin vijftiende eeuw. Hier zijn ook resten gevonden van zogenoemde Jacobakannen die dateren uit de periode 1375-1525.

Archeologische vondsten leiden soms tot vertraging in de werkzaamheden. Dat is één van de risico’s van het werken in een historische binnenstad. Bij de planning van de werkzaamheden hebben we hier al rekening mee gehouden. De planning is namelijk modulair opgebouwd, dat wil zeggen opgebouwd uit werkvakken die we eenvoudig kunnen wisselen. Zo hebben we met deze manier van werken ook de werkzaamheden in de winkelstraat kunnen doorschuiven naar januari, zodat winkeliers en publiek geen hinder ondervinden van onze werkzaamheden in de drukke decembermaand.
 

Inzet bakfietsen in Hattems centrum

Minder uitstoot  en minder overlast voor de omgeving tijdens het leggen van kabels en leidingen. Siers doet het in de binnenstad van Hattem door bakfietsen in te zetten. In het verkeersluwe historische centrum van Hattem is weinig ruimte en veel eenrichtingsverkeer.
De opslaglocatie ligt een stukje verderop. Onze medewerkers moeten dus nogal eens achter het stuur om materialen of handgereedschap naar de werklocatie te brengen of te halen. De beperkingen van de krappe binnenstad leidde tot het idee om de fietsen aan te schaffen. Trekkers en busjes blijven nu vaker staan omdat de fietsen worden ingezet. Voor de bewoners en de bezoekers van de stad betekent het een stukje minder overlast.

 

Terug naar projectoverzicht