De aanleg van een waterwingebied in Espelo

De aanleg van een waterwingebied in Espelo

We moeten steeds zuiniger zijn met water. De zomers worden heter, mensen verbruiken daardoor meer water. De afgelopen zomer is het verbruik nog hoger geweest dan verwacht doordat mensen massaal thuis hebben gewerkt. Hierdoor ontstaat er voor Vitens in toenemende mate een capaciteitsprobleem.

Om in te spelen op dit probleem gaat Vitens de komende jaren jaarlijks €200 miljoen investeren in waterwinning. Eén van de projecten die dit najaar werd uitgevoerd is de aanleg van een waterwinveld in het buurtschap Espelo, in de gemeente Rijssen-Holten. Siers kreeg deze opdracht samen met Haitjema. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van complexe boorgaten. Op dit project hebben zij tien nieuwe waterbronnen gerealiseerd die elk ruim vijftig meter diep de grond in zijn geboord.

De aansluiting van de nieuwe bronnen op de bestaande transportleiding was de taak van Siers. De putten werden aangesloten op een Ø160 leiding die vervolgens op een Ø250 leiding in de ring rondom de putten werd aangesloten. Onderdeel van de werkzaamheden waren twee boringen Ø400 van in totaal bijna 800 meter waarna de leidingen konden worden aangesloten op de bestaande transportleiding. Naast de leidingen legden we ook de elektra- en glasvezelkabels aan die de pompen gaan aansturen. Dat gebeurt straks vanuit een centrale waarin meerdere waterwinvelden worden bediend. 

Projectteam:
Paul Damveld (projectleider), Harrie Olde Heuvel (uitvoerder), Michel Kramer (voorman), Peter Brockhuis (engineer) en Joyce Nijboer (werkvoorbereider). 

Terug naar projectoverzicht