Anderhalf jaar te gast In Vlaardingen

Anderhalf jaar te gast In Vlaardingen

Zestig jaar geleden werden de eerste woningen in de Vlaardingse Westwijk gebouwd. De huidige kabels en leidingen zijn verouderd en dus aan vervanging toe. In opdracht van Stedin en Evides begonnen we een jaar geleden met de sanering. Voorman Vincent de Jong laat zien wat de werkzaamheden inhouden. Het zijn met name de hoofdleidingen die vervangen worden. De huisaansluitingen voor gas zijn een tijd geleden al door Stedin vervangen.

Op een enkele plek worden huisaansluitingen voor water en elektra vernieuwd, maar dat zijn er niet heel veel. Op een aantal plekken ligt de huidige waterleiding in de parkeervakken. De nieuwe waterleiding komt naast de gasleiding en elektrakabel in de stoep te liggen, volgens Vlaardings profiel. Het is heel krap in de wijk en er zijn relatief weinig parkeerplaatsen, dus er is ook weinig of geen ruimte om de (klei)grond op te slaan. Eén keer per dag komt er een vrachtwagen die de verzamelde grond op één plek in de wijk ophaalt. Daarmee worden een hoop transportbewegingen voorkomen.

Voor de uitvoering van dit project zetten we in het kader van omgevingscommunicatie de BouwApp in. Daarnaast was er wekelijks een spreekuur in de keet, speciaal voor buurtbewoners die vragen konden stellen. Het spreekuur werd na een klein jaar stopgezet. Er is in al die tijd namelijk nooit iemand geweest. In de praktijk was Vincent de Jong meestal het aanspreekpunt. Het geheime recept volgens Vincent: “We laten hier elke dag alles netjes achter en er wordt vooral goed met de bewoners gecommuniceerd. We kijken ook goed dat, wanneer er parkeerplaatsen worden ingenomen door werkzaamheden, er op hetzelfde moment weer parkeerplaatsen aan de bewoners worden ‘teruggegeven’. Zo krijgt je krediet, want omwonenden zien echt wel dat we moeite doen om de overlast te beperken”.

Terug naar projectoverzicht