Telecom

Telecom

Siers Groep brengt mensen bij elkaar. In heel Nederland leggen we digitale netwerken aan. 

compleet dienstenpakket

Siers verzorgt een totaalpakket en is thuis in de laatste technologieën. De monteurs zijn breed opgeleid tot specialisten op het gebied van telecommunicatie via koper, coax of glas. Om opdrachtgevers te ontzorgen, vervult Siers steeds meer de rol van ketenregisseur. Het totaalpakket aan werkzaamheden kan zo goedkoper, sneller en slimmer worden uitgevoerd. Op het gebied van services en beheer heeft Siers een afdeling ingericht die het onderhoud- en storingsproces voor heel Noordoost Nederland volgens de hoogste standaarden kan afhandelen namens de netbeheerder. De klantgerichtheid heeft hierin hoge prioriteit. Dit uit zich in transparantie voor en keuzevrijheid van de klant. 

geschiedenis

Nederland is één van de weinige landen in Europa waar glasvezel tot aan de woning (FttH) wordt aangelegd. Siers Telecom is al meerdere jaren actief in de glasvezelnetten, een terrein waar ze als professional bestempeld mag worden, van FttH tot Fttx. Al vanaf de oprichting van het bedrijf in 1964 realiseert Siers telecomnetten. Na de overname van Hako Elektronics B.V. in 1993 wist Siers de knowhow van Cai/Coax en glasvezel aanzienlijk te verbreden. Niet alleen kennis van aanleg en montage, maar ook van de ontwikkeling van concepten en installaties. In 2001 ontwikkelde Siers het allereerste FttH-glasvezelnetwerk van Nederland, in de Enschedese wijk Roombeek.

kwaliteit & veiligheid

De aannemerij in de Telecomsector heeft niet een onverdeeld goede reputatie opgebouwd. Veel ketens van onderaanneming, snel gegroeide bedrijven met weinig oog voor omgeving en kwaliteit. Siers heeft gekozen voor een organisatievorm waarbinnen de kennis, kwaliteit en structuur in de processen goed geborgd is. Dit betekent dat de cruciale posities in de uitvoeringsorganisatie met eigen mensen worden ingevuld. Siers maakt gebruik van streng geselecteerde onderaannemers.
 
De veiligheid wordt onder meer geborgd door het consequent houden van startwerkoverleggen, het regelmatig uitvoeren van werkplekinspecties en het opstellen van duidelijke veiligheidsinstructies.

innovatie

Naast het feit dat Siers het allereerste glasvezelnetwerk van Nederland aanlegde, is zij ook de eerste aannemer die het buitengebied ontsluit met glasvezel. De engineers ontwikkelden daarvoor een compleet nieuw concept waarbij de kosten niet alleen voor opdrachtgevers, maar ook voor eindgebruikers op een aanvaardbaar niveau blijven.
 
In 2001 is Siers gestart met de aanleg van video overlay in de Enschedese wijk Roombeek. Dit unieke concept is de opvolger van kabel tv en maakt televisie kijken via glasvezel mogelijk. Siers heeft dit concept samen met (rechtsvoorgangers van) Reggefiber en een aantal fabrikanten ontwikkeld en er zijn inmiddels ruim 1,5 miljoen poorten door heel Nederland op die manier  aangelegd. 

Communicatie

Siers is erop gericht de opdrachtgever en de eindklant te ontzorgen, maakt heldere afspraken en zorgt voor een laagdrempelige wijze waarop klanten “hun” aansluiting kunnen plannen. Bij klanttevredenheidsonderzoeken, waar Siers doorgaans goed scoort, wordt elke keer weer duidelijk dat heldere communicatie en goede afspraken gewaardeerd worden.

Meer weten over onze werkzaamheden en werkwijze op het gebied van telecom?
Bel met (0)88-5572200 of mail naar info@siersgroep.nl.