Elektra

Elektra

De vakmensen van Siers beheersen alle disciplines om projecten compleet uit te voeren. 

compleet dienstenpakket

Onze engineers en monteurs verzorgen het kabelwerk, de verbindingen en de aansluitingen van het hoog-, midden- en laagspanningsnet. Ze weten alles van hoog-, midden- en laagspanning, maar ook van bijvoorbeeld openbare verlichting en slimme meters. Siers beheerst alle disciplines om elektra-projecten compleet uit te voeren. Van ontwerp  tot en met onderhoud, van kabelroute tot en met afmontage in midden- of laagspanningsruimtes.

geschiedenis

Vanaf de start van het bedrijf, in 1964, legt Siers – naast gas- en waterleidingen – ook elektra-netwerken aan. In de beginjaren was dit nog behoorlijk arbeidsintensief proces, het mensenwerk is gebleven maar is nu veel meer gefocust op vakkennis en deskundigheid. 

kwaliteit & veiligheid

De aanleg van hoog-, midden- en laagspanningsnetwerken vergt specifiek vakmanschap. Siers hecht veel waarde aan goede opleiding van haar monteurs en certificering van de organisatie.  
 
Voor alle medewerkers  van Siers geldt: ‘we werken veilig of we werken niet’  Ze voeren alle elektrawerkzaamheden uit als BEI gecertificeerd persoon. De KAM-medewerkers van Siers spelen een belangrijke rol als het gaat om veiligheid op het werk en bewaken dat werkinstructies actueel en doelmatig zijn.

innovatie

Siers is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en past ze – waar mogelijk – toe. Niet alleen op technisch vlak, maar ook op het gebied van werkprocessen blijft Siers continu verbeteren. Siers is nauw betrokken bij de innovatiecontracten met een aantal opdrachtgevers. Met verschillende partijen in de keten wordt  proactief naar verbeteringen gezocht op het vlak van techniek, duurzaamheid, kostenbesparing en overlastbeperking.
 

communicatie

Siers bouwt op langdurige relaties. Niet alleen met opdrachtgevers, maar ook met eigen medewerkers, de kennisdragers . Een goede interne communicatie is belangrijk, zodat medewerkers betrokken zijn bij de continue kwaliteitsverbetering  in het proces. Externe communicatie is natuurlijk eveneens van belang: duidelijkheid en transparantie, tijdig laten weten wat er speelt. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat dat een gewaardeerde toegevoegde waarde van Siers is.
 

Meer weten over onze werkzaamheden en werkwijze op het gebied van elektra?
Bel met (0) 541 572 200 of mail naar info@siersgroep.nl.