Stadsbeek Enschede; Klaar voor klimaatverandering

Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen, wordt er in Enschede een nieuwe beek aangelegd: De Stadsbeek. De gemeente Enschede werkt hierbij samen met het waterschap, woningcorporaties en omwonenden. Het project wordt uitgevoerd in verschillende fases.

Het project Stadsbeek is al enige tijd onder de hoede van Siers. Eerst was Rob Voogd betrokken bij fase 1, nu is het stokje overgenomen door Danny Freriksen. Aan hem de schone taak om fase 2, ruim 30 woningen, uiteindelijk weer te voorzien van gas, water, elektra en CAI. 

Danny Freriksen, "Het is noodzakelijk om extra afvoercapaciteit voor regenwater te realiseren, daarom  wordt er een beek aangelegd die water kan afvoeren. Daarnaast worden er bergingsplekken voor  regenwater en drainageleidingen aangelegd, zodat ook grondwateroverlast wordt aangepakt.”

Waar straks de Stadsbeek rustig kabbelend door de straten kronkelt, ligt nu nog een wirwar aan kabels en leidingen. Aan ons de opdracht om deze infra in beeld te brengen en vervolgens aan de kant te leggen. "Als ik het zo snel zeg, klinkt het makkelijker dan het is", vult Danny snel aan. De gemeente Enschede wil de beek aanleggen zoals die vroeger ook ongeveer liep: vanaf het Volkspark, via de Tweede Emmasstraat, de Elferinksweg, de B.W. ter Kuilenstraat en de Rembrandtlaan naar de Bruggertstraat.

Enschede wil door onder andere dit project een zogenaamde 'Klimaat Actieve Stad' worden. Dit houdt in dat ze een bijdrage willen leveren aan een leefbare stad waarin goed met water en klimaat worden omgegaan. "De bewoners hebben de leefbaarheid en klimaatverandering in ieder geval goed in peiling", zegt Danny. "Alle mensen zijn geïnteresseerd en er is veel begrip. Daarnaast werden onze mensen tijdens de warme dagen zelfs getrakteerd op een ijsje."


Feiten & cijfers

  • 1500m buis aangelegd
  • 5000m kabels aangelegd
  • +/- 4000m aan rooiwerkzaamheden
  • 30 woningen overgezet naar gas/water/elektra/ CAI
  • 200m stalen mantelbuis toegepast als
  • beschermconstructie
  • Meer dan 1000m2 straatwerk open halen + herstraten
  • Meer dan 1000 Montagehandelingen
  • Looptijd project +/- 9 maanden
  • Voor dit project heeft Siers een eigen asfaltfrees ingehuurd om het tracé vrij te maken.


Foto's:
Siers / Ruud van der Linden

Terug naar projectoverzicht