Pompstations Groningen Waterbedrijf in kaart

Pompstations Groningen Waterbedrijf in kaart

Tablin Technisch Adviesburo B.V. is voor het Waterbedrijf in Groningen in de weer met het inmeten van leidingen en kabels nabij verschillende pompstations.

Het gaat om het inmeten van de pompstations Sellingen, De Groeve, Nietap, Haren, De Punt en Onnen. Bij deze stations wordt met zogeheten pompputten water opgepompt dat via leidingen gestuurd wordt in de richting van het filtergebouw. Daarna wordt het water bewerkt, waarna het via leidingen naar het distributienet gaat. De wet WION (Wet informatie uitwisseling Ondergrondse Netten) eist dat de actuele en juiste ligging van leidingen bekend is. Dat geldt ook voor de voedingskabels. De detectie geschiedt op verschillende manieren.
 
Hoe gaat het één en ander in zijn werk?
Het begint ermee dat het waterleidingbedrijf alle bekende gegevens waarover het zelf beschikt, zowel analoge kaarten en tekeningen als digitale informatie, bij Tablin aanreikt. Dit is noodzakelijk om het veldwerk gericht in gang te kunnen zetten. Aan de veldwerkers de taak om alle leidingen en kabels, als ook de moffen en flenzen op te sporen en natuurlijk te controleren of het klopt dat ze liggen zoals het waterbedrijf denkt dat ze liggen. Er wordt in het terrein gebruikt gemaakt van de meest geavanceerde landmeetkundige apparatuur om een zo nauwkeurig mogelijke vastlegging van de kabels en leidingen t.o.v. het Rijks Driehoek Stelsel te garanderen. Op deze wijze worden de flenshoogtes in de pompputten ook t.o.v. NAP in hoogte bekend gemaakt. Waterbedrijf Groningen hecht hier grote waarde aan, zo wordt voor de detectie van de ondergrondse infra gebruik gemaakt van een klem die op de aarde van de te detecteren kabels wordt gezet. Met een ontvanger kan bovengronds de kabel getraceerd worden, waarna deze vervolgens wordt ingemeten. De waterleidingen worden door middel van prikpennen “gevoeld”. Als een leiding bovengronds getraceerd is, wordt ook deze ingemeten. Er wordt uiterst zorgvuldig te werk gegaan, het begint met het uitprinten van de beschikbaren gegevens, daarna worden deze geanalyseerd  en vervolgens wordt er een stappenplan gemaakt. De praktijk wijst nogal een uit dat gegevens die worden aangereikt onvolledig zijn, niet recent genoeg of gewoonweg niet kloppen. Maar samen met de organisatie kom je er altijd wel uit, het gaat erom dat je tot een goed eindproduct komt. Alle verzamelde data worden tenslotte opgewerkt in AutoCoad. Het waterbedrijf krijgt het product precies aangeleverd in de kleuren, lijnstijlen en de juiste laagnamen die gewenst worden. Daarna importeert het waterbedrijf het verhaal in hun database.

Terug naar projectoverzicht