Onderhoud in Apeldoorn

Onderhoud in Apeldoorn

Waterleiding- en gasstoringen

In 2014 heeft Apeldoorn tot twee maal toe te maken gehad met waterleiding- en gasstoringen, waardoor honderden mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. Het risico op herhaling is te groot. Dat heeft Vitens en Liander doen besluiten alle gas- en waterleidingen te vervangen.
 
Gefaseerd per wijk zullen de werkzaamheden plaatsvinden. Er zijn diverse inloopavonden georganiseerd om de bewoners van de betreffende wijken zo goed mogelijk te informeren. Binnen 2 jaar hopen Vitens en Liander zo’n 46 kilometer gas- en waterleiding vervangen te hebben.

Op 18 december 2015 heeft Siers haar werkzaamheden in cluster 1a en 1b conform planning afgerond. Bij dit werk zijn de graafwerkzaamheden door Siers uitbesteed aan een onderaannemer. Deze graafploeg werd vooruit gestuurd, zodat Siers zich volledig kon richten op de saneringswerkzaamheden.
 

noodleidingen

Voor Vitens is een proef uitgevoerd met het plaatsen van noodleidingen. Voor Vitens was het werken met noodleidingen niet geheel nieuw. Op de Veluwe werd het echter wel voor het eerst toegepast. Mede rekening houdend met de gas- en waterstoringen, waarmee de bewoners van deze wijken in 2014 te kampen hebben gehad, werd de overlast op deze manier tot een minimum beperkt. Bewoners zijn nauwelijks van het water af geweest. “Deze methode is zo goed bevallen, dat we dit ook in de volgende clusters gaan toepassen”, zegt projectleider Bertran Burgmeijer. “We hebben de samenwerking met Vitens en Liander tot op heden als zeer prettig ervaren. En ook de bewoners waren tevreden.”
 

drukregelaars 

Siers heeft ook de aanbesteding gewonnen voor de clusters 2, 3, 4 en 5, dat in totaal nog zo’n 8 km beslaat. Dit traject moet uiterlijk op 1 juli gereed zijn. Ook moeten in deze clusters de woningen gesaneerd worden en er moeten drukregelaars geplaatst worden, omdat Liander het net gaat wijzigen van 30 naar 100 mbar. Door deze werkzaamheden te combineren, ondervinden de bewoners zo min mogelijk overlast. Het herstraten neemt de gemeente voor haar rekening. Dit zal aansluitend aan de saneringswerkzaamheden gebeuren. Daarmee zullen de bewoners niet alleen binnen, maar ook voor de deur de voordelen ondervinden van deze werkzaamheden.     
 
Kijk voor meer informatie op www.onderhoudinapeldoorn.nl

Terug naar projectoverzicht