Nieuwe wateraansluiting voor Esso Rotterdam

Nieuwe wateraansluiting voor Esso Rotterdam

In opdracht van Evides Industriewater heeft Siers een nieuwe DEMI (DEMI = gedemineraliseerd water) wateraansluiting gemaakt voor de Esso aan de Botlekweg in Rotterdam. Er is een nieuwe DEMI wateraansluiting 300 gemaakt. Werkvoorbereider John van Dam heeft zijn ervaringen over dit project op papier gezet.

“Het herstellen van de DEMI wateraansluiting voor de Esso was een uitdagend project, met grote belangen. Kijkend naar de lengtes van de definitieve leidingen zou je denken dat het niet zoveel voorstelt, maar het tegendeel is waar. Voordat de aansluiting overgenomen kon worden moest er een noodleiding over het maaiveld gerealiseerd worden. Deze noodleiding is uitgevoerd in HDPE Ø250 mm en had een lengte van 800 m. Collega’s Arie en Mike hebben alle laswerkzaamheden gedaan, zowel spiegel- als elektrolas.

Om de noodleiding te voeden, moest eerst een aanboorzadel op de hoofdleiding gezet worden. De hoofdleiding is uitgevoerd in GRE (Glas Reinforced Epoxy). De leiding moest eerst druk- en waterloos gemaakt worden om het zadel te kunnen plaatsen. Om te voorkomen dat er water tussen de glasvezel dringt, is door de firma Rombouts een harslaag op de zijkanten van het boorgat aangebracht.

Om dergelijke aansluitingen over te kunnen nemen op een andere voeding moest de levering van demiwater aan de Esso en aan AirProducts tijdelijk gestaakt worden. Demiwater is een belangrijke stof in de processen bij deze bedrijven, dus de leveringsstop moest zo kort mogelijk zijn. We hadden te maken met heel strakke planningen, waarin zelfs nachtwerk was voorzien. Ondanks de goede voorbereiding ging niet alles zoals verwacht. De aansluitleiding waarop aangesloten moest worden lag niet op de plek waar hij volgens de tekening zou liggen. Dit had tot gevolg dat de werkzaamheden een week doorgeschoven moesten worden. De prettige bijkomstigheid was wel dat het nachtwerk niet nodig was. Inmiddels is het project buiten gereed en rest ons alleen de oplevering aan Evides.”

De grootste uitdaging bij dit project was het vrijgraven van de bestaande aansluiting, terwijl de verschillende omliggende kabels en leidingen intact moesten worden gehouden. Deze zijn ter bescherming ingepakt met doek en hout en opgehangen. 

Terug naar projectoverzicht