Elburg Oosthoek

Elburg Oosthoek

Siers L&M heeft via Liander de opdracht gekregen voor het vervangen van 1.000 meter gasleiding in Elburg. De oude gasleiding is aan vervanging toe. Er zijn in totaal 3 ploegen  aan het werk om de klus nog voor de bouwvak gereed te krijgen. De kruisingen worden in opdracht van Vitens flexibel gemaakt omdat de hoofdleiding van AC is.

Daarnaast heeft Vitens nog een andere opdracht aan Siers L&M gegund, namelijk de sanering van 230 woningen in de wijk Oosthoek  in Elburg. Door middel van een staalkabel wordt de oude waterleiding eruit getrokken en tevens het gat vergroot, waarna de nieuwe leiding wordt gelegd en aangesloten op de hoofdleiding. Bij 145 van deze woningen zal, in opdracht van Liander, ook sanering van de gasleiding plaatsvinden.

Waar mogelijk zullen bovengenoemde opdrachten natuurlijk worden gecombineerd, zodat voor de bewoners zo min mogelijk overlast zal ontstaan. Na de bouwvak zullen ze echter weer geconfronteerd worden met opgebroken wegen, want dan zullen de wegen worden heringericht.

Terug naar projectoverzicht