Start bouwteamsamenwerking met Enexis

Start bouwteamsamenwerking met Enexis

Start bouwteamsamenwerking met Enexis

De komende jaren gaat Siers voor Enexis grote projecten uitvoeren. Zonneparken en windparken worden aangelegd, energie moet teruggeleverd worden. Er is te weinig capaciteit om dat met de huidige bekabeling te realiseren. Enexis kan dat niet alleen. En ook één aannemer kan dit niet aan. Binnen het solocontract met Enexis gaan daarom de vijf aannemers, onder wie Siers, aan de slag met zogenoemde DOL-projecten (Duurzaam op Land). De versnelde energietransitie vraagt ook om een andere manier van samenwerken.

“Het proces van werken houdt op hoofdlijnen in dat Enexis regie voert op het wat er gedaan moet worden en de aannemer(s) hun expertise inbrengen over hoe dit het beste kan”, vertelt Rolf Meijer, projectleider Duurzame Initiatieven Op Land Noord-Nederland. Hij merkt dat er veel van elkaar te leren is: “Vanuit ons perspectief kan ik zeggen dat het erg prettig werkt en het werk in no time is verdeeld. In het laatste overleg is nog de waardering uitgesproken vanuit de aannemers over de wijze waarop Enexis dit vorm heeft gegeven.”

Risicobeheersing aan voorkant
Bedrijfsleider Jan Boonstra zit namens Siers in het DOL-team (ook wel BVE-team genoemd: Bovenregionale Versnelling Energietransitie): “we hebben elke vier weken overleg, waar we met Enexis en alle aannemers in nauw overleg een evenredige verdeling maken van de projecten die op dat moment bekend zijn. We nemen werkzaamheden van Enexis uit handen. Aan de voorkant ligt de nadruk op risicobeheersing. Bovendien kunnen wij engineeren, boorplannen maken, enzovoort. We halen onze uitvoerder er in een vroeg stadium bij. Het tracé is vooraf volledig ‘uitgekauwd’ en dat voorkomt verspilling van capaciteit.”

Siers-kernteam
Achter het inrichten van de samenwerking schuilt een Siers-kernteam dat onder leiding van project manager Ger Steenbeeke wekelijks bij elkaar zit. In dit team zijn alle disciplines vertegenwoordigd: Taryn Schomakers (teamleider Engineering), Ruby Mombarg (engineer omgevingsmanagement), Rob Reinalda (engineer DOL-projecten), Rob Heesink (lead-engineer DOL-projecten), Axel Bosman (junior-engineer DOL-projecten), Sietske Ockels (financiële ondersteuning) en Ted Brons (technisch specialist uitvoering). Dit team bepaalt de strategie voor de komende werkweek. “Hier wordt echt de samenwerking met elkaar opgezocht om het DOL-team te kunnen ondersteunen in zijn uitdaging. Ik zie dit echt als team-effort en hierin is niemand uitgezonderd”.

Bouwteam
DOL wordt gerealiseerd in een bouwteamsamenwerking samen met vijf andere aannemers. Werken in bouwteam gaat doorgaans sneller en dat is nu juist de bedoeling. De projecten moeten door de energietransitie namelijk versneld worden uitgevoerd. Volgens accountmanager Peter Pols van Siers is de keuze voor een bouwteam de beste. “Op deze manier kunnen we heel vroeg de technische uitvoerbaarheid bepalen. We weten risico’s te verlagen, waardoor de uitvoeringskosten laag blijven en de looptijd kort is. Er is bovendien veel sneller overeenstemming over het ontwerp en daarmee ook de prijs.” Rolf Meijer van Enexis onderschrijft dit: “De samenwerking is constructief. Ook omdat er meegedacht kan worden in het verder verbeteren van het werkproces. In de gesprekken die ik met Siers heb mogen voeren merk ik een enorme betrokkenheid en trots op het vak dat ze uitoefenen. Er worden constructieve vragen gesteld en antwoorden gegeven. We staan open voor elkaars suggesties en ideeën.”

Eerste project in Almelo
Het eerste project dat Siers binnen deze samenwerking uitvoert, is de aanleg van de middenspanningsverbinding voor Zonnepark Aadijk in Almelo. Na de bouwvakvakantie startte het project met een aantal gestuurde boringen. Rob Heesink van Siers is als engineer betrokken bij de DOL-projecten: “Het zijn voor alle partijen in het DOL-team vrij forse projecten. Het proces van elk project moet zorgvuldig worden opgetuigd: vergunningen, communicatie met de omgeving, volgens de eisen en standaarden van Enexis.”

De DOL-projecten zijn in de meeste gevallen grote werken: lange tracés, ‘groot’ kabelwerk, waarvoor vaak groot materieel en veel ruimte nodig is. In veel van de projecten gaat het om de aanleg van zonneparken.

Terug naar nieuwsoverzicht