Siers aan de slag met brossaneringen in Amersfoort

Siers aan de slag met brossaneringen in Amersfoort

Siers aan de slag met brossaneringen in Amersfoort

Stedin Netbeheer en Vitens Waterbedrijf gaan in hun voorzieningsgebied de zogenoemde ‘brosse’ leidingen vervangen en de elektrakabels verzwaren. Brosse leidingen zijn leidingen van asbestcement (AC) of grijs gietijzer (GY). Siers heeft de opdracht gekregen om in Amersfoort deze werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om ruim 75 km gasleiding, 55 km drinkwaterleiding en circa 20 km elektrakabels. De werkzaamheden zullen eind 2027 gereed zijn.

In Amersfoort liggen de brosse gasleidingen van Stedin en de brosse drinkwaterleidingen van Vitens in veel gevallen naast elkaar in de grond. Dit is de reden dat beide netbeheerders besloten hebben om samen te werken. Hierdoor hoeft er bij het vervangen van de leidingen en de aansluitingen maar een keer gegraven te worden. Dit veroorzaakt minder overlast voor de omgeving en is bovendien goedkoper. Tevens maakt Stedin van de gelegenheid gebruik om de elektriciteitskabels te verzwaren om voor de energietransitie klaar te staan.

Tot de opdracht aan Siers behoren eveneens de engineering van deze brossanering en verzwaring. De werkzaamheden voert Siers uit binnen een raamovereenkomst die een looptijd heeft tot 2027.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: communicatie@siersgroep.nl

Terug naar nieuwsoverzicht