Gaslekdetectie

Gaslekdetectie

Gaslekdetectie

Siers Infraconsult B.V. voert jaarlijks periodieke gaslekdetectie uit voor meerdere netbeheerders. Hierbij worden jaarlijks vele duizenden kilometers gasleiding gecontroleerd op mogelijke lekken.
 
Sinds 2010 voert Siers Infraconsult ook in het beheersgebied van Westland Infra Netbeheer B.V. gaslekdetectie werkzaamheden uit. Deze worden in 2015 uitgevoerd door onze collega Noël Elia. 

Als er een lekindicatie wordt geconstateerd, kan dit een klasse 1 of een klasse 2 lekindicatie zijn. Een en ander is afhankelijk van de locatie van de indicatie en de hoeveelheid ppm’s (parts per million) die door de detectieapparatuur gemeten wordt. Een klasse 1 lek moet binnen 1 uur veiliggesteld worden en binnen 24 uur gedetecteerd. Bij een klasse 2 lek moet het lek in hetzelfde kalenderjaar gerepareerd worden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie er een melding moet krijgen van een klasse 1 en/of klasse 2 lek.

Een gaslekzoeker mag de werkzaamheden pas uitvoeren als deze een aantal opleidingen met goed gevolg afgerond heeft.
Hij moet in het bezit zijn van:

  • Certificaat Basisveiligheid VCA
  • Certificaat Bovengronds Lekzoeken door KIWA namens de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland.
  • Certificaat VIAG VOP (Voldoende Onderricht Persoon). Dit is de Veiligheidsinstructie voor Aardgas Installaties
In een cyclus van 5 jaar wordt het totale gasnet van Westland Infra gecontroleerd. Per jaar wordt ca. 300 kilometer gasleiding gecontroleerd. Dit jaar zijn de plaatsen Naaldwijk en Poeldijk aan de beurt. 
 
De regionale zender WOS media heeft aandacht besteed aan de werkzaamheden van onze gaslekzoeker Noël Elia. Hij is samen met Bep Nauwels van Westland Infra te zien in het item bij WOS media. Hierin is te zien hoe het controleren van de leidingen in zijn werk gaat. Veel bewoners hebben de beelden op tv gezien, want Noël is er na de uitzending vaak op aangesproken.

 

Terug naar nieuwsoverzicht