Infraconsult

Infraconsult

Compleet dienstenpakket

Infraconsult is de bedrijfsnaam voor al onze ondersteunende dienstverlening ten behoeve van aanleg en beheer van infrastructuren. Siers Infraconsult neemt werk uit handen van netbeheerders, waterschappen en overheden, maar ook van aannemers en het particuliere bedrijfsleven. Hier werken professionals die alle disciplines beheersen.
 
Siers Infraconsult houdt zich bezig met:
•             Engineering voor aanleg van ondergrondse netten
•             Werkvoorbereiding aanleg ondergrondse netwerken
•             Inmeten en gegevensrevisie van aangelegde netwerken
•             Controle op en opschoning van netwerkdata
•             Landmeetkunde / geodesie
•             Detectie van ondergrondse kabels en leidingen
•             Gaslekdetectie
•             WIBON-ontzorging
•             Advies, beleidsondersteuning en implementatie GIS-trajecten
•             Detachering tekenaars, engineers en werkvoorbereiders

geschiedenis

Tablin Technisch Adviesburo B.V. heeft zich sinds 1981 een leidende plaats in de Nederlandse markt verworven op het gebied van inwinning van de geometrie van ondergrondse netten en de verwerking van die informatie. Daarnaast is het werkpakket verbreed met landmeetkundig werk, inspecties en het verbeteren van (geo)data-kwaliteit.
 
Met ingang van 4 juni 2014 hebben Tablin Technisch Adviesburo B.V. en Siers Technisch Bedrijfsbureau hun krachten gebundeld in Siers Infraconsult B.V.. Daarmee kan een breder pakket van diensten worden aangeboden voor de aanleg en het beheer van de ondergrondse infrastructuur.

kwaliteit & veiligheid

Een goede consultant werkt niet alleen op papier en tekenborden, maar kent ook de valkuilen en hindernissen in de uitvoeringsfase. Siers Infraconsult weet de wensen van de opdrachtgevers optimaal in te passen binnen de omgeving met gebruikmaking van de beste technische oplossingen. Daarbij staan 4 zaken voorop: kwaliteit, veiligheid, kostenbeheersing én tijdige oplevering. Het spreekt voor zich dat daarbij alle eisen vanuit wet- en regelgeving, techniek, MVO, milieu en veiligheid in acht worden genomen.

innovatie

Ketenintegratie is voor Siers een speerpunt. Siers is dan ook nauw betrokken bij de innovatiecontracten met een aantal opdrachtgevers. Met verschillende schakels in de keten wordt continu gezocht naar verbeteringen op het vlak van techniek, duurzaamheid, kostenbesparing en overlastbeperking.

communicatie

Siers heeft een nuchtere, Twentse kijk op zaken, die wordt gewaardeerd, getuige de hoge scores bij externe kwaliteitsonderzoeken. Heldere, open communicatie is van groot belang. Siers wil dat opdrachtgevers en eindklanten tevreden zijn en ontwikkelde daarvoor beproefde stappenplannen en werkmethodieken.

Meer weten over onze werkzaamheden en werkwijze op het gebied van infraconsult?
Bel met (0)88-5572200 of mail naar info@siersgroep.nl.