Gas

Gas

Siers is een betrouwbare, deskundige partner op het gebied van de aanleg en renovatie van gasleidingen en het uitvoeren van gaslekdetectie.

Compleet dienstenpakket

De grote toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers van Siers, is dat men er voor alle uit te voeren werkzaamheden terecht kan, van oriënterend advies naar aanleg tot en met het verhelpen van storingen en het beheer. De monteurs van Siers hebben een ruime praktijkervaring en zijn thuis in alle verschillende materialen, montagetechnieken en graafmethoden of juist sleufloze technieken. Siers ontzorgt de opdrachtgever en is een betrouwbare partner bij de aanleg en renovatie van gasleidingen. Ook de periodieke controle middels gaslekdetectie (conform KIWA-normen) zit in de dienstverlening.

geschiedenis

Als één van de eerste partijen in Nederland draagt Siers sinds 1964 bij aan de grootschalige aanleg van het Nederlandse gasnet. Dit  leverde een schat aan kennis en ervaring op, die inmiddels stevig geborgd is in de organisatie. 

kwaliteit & veiligheid

Alle monteurs van Siers zijn breed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de laatste technieken en regelgeving. Ze zijn opgeleid VIAG gecertificeerd persoon en alle gastechnische werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de VIAG. Siers heeft een vast netwerk aan onderaannemers opgebouwd, die zijn gewend om volgens de Siers standaarden te werken.
 
De KAM-afdeling van Siers zorgt voor de juiste veiligheidsanalyses, houdt werkinstructies actueel en traint de medewerkers om er zorgvuldig naar te werken. De KAM-medewerkers voeren met regelmaat controles uit op de verschillende werken om te onderzoeken wat er verbeterd kan worden. 

innovatie

Innovatie is een van de sleutelwoorden om ook in de toekomst voor netbeheerders van toegevoegde waarde te blijven. Daarom onderzoekt Siers – samen met haar opdrachtgevers – continu welke manieren leiden tot kostenbesparingen en hogere klanttevredenheid. Siers heeft met verschillende opdrachtgevers innovatiecontracten afgesloten. Binnen deze contracten wordt onder andere naar manieren gezocht om meer gebruik te maken van duurzame materialen, om de keten beter in te richten, om overlast zo veel mogelijk te beperken en om doorlooptijden van projecten te verkorten. 

communicatie

De Siers Groep staat bij opdrachtgevers bekend als een familiebedrijf met een duidelijke Twentse grondhouding. Herman Siers, de oprichter van het bedrijf, gebruikte steevast de Twentse uitdrukking “zo doow’t”. Opdrachtgevers krijgen duidelijke rapportage over de stand van zaken in de projecten.
 
Netbeheerders zijn gaan denken in termen van ‘klanten’ in plaats van ‘aansluitingen’ en dat past in de filosofie van Siers. Met deze eindklanten communiceert Siers zo helder en open mogelijk. Bij het leggen of vervangen van gasleidingen is er sprake van overlast, dat is niet te voorkomen. Maar als bewoners en organisaties  weten waar ze aan toe zijn, waar ze hun vragen kunnen stellen en daadwerkelijk zien dat Siers haar uiterste best doet om ze te ontzien, dan is er veel mogelijk. Bij klanttevredenheidsonderzoeken scoort Siers niet voor niets altijd hoog. 
 

Meer weten over onze werkzaamheden en werkwijze op het gebied van gas?
Bel met (0) 541 572 200 en vraag naar René van Dilgt.