Vectorisatie gasleidingen

Vectorisatie gasleidingen

Siers Infraconsult is sinds april van dit jaar druk bezig met het “Vectoriseren van Hoog Risico Aansluitingen”. Hier is een projectteam voor opgezet, waarvan Bart Kuipers projectleider is.

Bart legt in het kort uit wat de werkzaamheden inhouden:
“Vectoriseren betreft het digitaal intekenen van gasleidingen die voorheen op analoge schetsafbeeldingen stonden. Tijdens de vectorisatie worden alle gegevens overgenomen die op de analoge schetsafbeelding aanwezig zijn. Dit wordt in het digitale Geografisch Informatie Systeem (GIS) verwerkt waarin men ‘live’ alle gasleidingen en huisaansluitingen kan zien. Dit voorkomt onduidelijkheden en brengt ook een stuk efficiency met zich mee. Weer een goede stap in de digitale wereld!”

Bart geeft aan dat de volledige informatie omtrent gasleidingen voor de aannemer van belang is bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Alle aannemers kunnen deze informatie omtrent de gasleidingen inzien in het daarvoor beschikbaar gestelde programma. Bij KLIC-meldingen staan deze ook automatisch op de tekening vermeld.

Omdat dit een productiegerichte opdracht is, heeft Frank Wolsink een monitor gebouwd, waarmee we direct kunnen zien hoeveel aansluitleidingen er per dag zijn gevectoriseerd. Zowel van ons eigen projectteam als bij onze onderaannemers. Gezien de grootte van dit project en de deadlines die gehaald moeten worden, werken we samen met 3 onderaannemers; USG, Caddesign en Inpark. Siers Infraconsult is de eindverantwoordelijke van dit project.

Terug naar projectoverzicht