De infra-cocktail op de UT

De infra-cocktail op de UT

Over LILa, Soma, Nima en AI
Op het prachtige bosrijke terrein van de Universiteit Twente (UT) in Enschede valt de modderige bouwplaats behoorlijk uit de toon. Gelukkig komt hier binnenkort verandering in en wordt deze grote modderpoel omgetoverd tot een unieke (semi-)gecontroleerde buitenomgeving voor observatie, monitoring en experimenten, maar ook training en onderwijs. De naam van dit bijzondere project? Het living innovation lab, of wel LILa.

Een hele mond vol, maar wat houdt LILa nou precies in? Het wordt een groot terrein dat speciaal wordt ingericht voor verschillende wetenschappelijke doeleinden. Het terrein wordt in twee delen opgesplitst: Deel 1 gaat Land-Atmosphere Interactions heten en deel 2 Subsurface Infrastructure. Het eerste deel richt zich op de observatie van natuurverschijnselen aan het oppervlak en in de atmosfeer. Het tweede deel heeft meerdere compartimenten met diverse kabels en pijpleidingen in verschillende bodemtypes. Dat klinkt natuurlijk wel als iets waar de mensen bij Siers meer van af weten!
 
“Het Living Innovation Lab is een unieke faciliteit waarmee we de jarenlange onderzoeksamenwerking tussen faculteiten naar een hoger niveau tillen. Het biedt unieke mogelijkheden voor onderwijs. Door het soort projecten dat we doen, sterk gelinkt aan actuele vraagstukken in de samenleving, is het ook een geweldige plek om het publiek inzicht te geven in waar de UT op tal van terreinen mee bezig is.”
 
Mark van der Meijde – Professor, Research chair in ‘Earth Structure and Dynamics and head of department of Applied Earth Sciences’
 
Namens Siers zijn Mechiel van Manen en Nima Zarrinpanjeh die dag aanwezig. Zij helpen beide vanuit hun expertise bij de aanleg van het terrein en dan in het bijzonder bij deel 2: De ondergrondse infrastructuur. Dit deel zal gaan bestaan uit meerdere velden waarin verschillende grondlagen en leidingen op verschillende dieptes zullen worden ingegraven. De positie van de leidingen wordt nauwkeurig opgeslagen en zal ook niet meer veranderen. Ze worden namelijk eenmalig ingegraven en daarna met rust gelaten.
 
Mechiel van Manen, operationeel manager bij Siers Infraconsult legt uit: “Als je eenmaal weet waar alle leidingen exact liggen in de grond, kun je deze posities gebruiken voor allerlei verschillende toepassingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het testen, of kalibreren van nieuwe meetapparatuur. We proberen bij de aanleg van dit terrein wel een zo realistisch mogelijk scenario te creëren. Zo krijgen we hopelijk ook de meest waarheidsgetrouwe resultaten.”
 
Naast Mechiel en Nima zijn Peter Pols en Axel Bosman namens Siers betrokken geweest bij het ontwerpen en het opstellen van de materiaallijsten voor het project. Ook ondersteunt Ted Brons momenteel bij de uitvoering om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt.
 
Er is nog een ander mooi feitje aan dit project: de aanleg van het terrein zal geheel worden gedaan door leerlingen van het SOMA College uit Harderwijk. Het SOMA College is de landelijke mbo-vakopleiding voor de infra. Hier wordt opgeleid tot machinist, vakman grond-, water- en wegenbouw (GWW), monteur en uitvoerder, landmeter, straatmaker en meer.
 
Voor de studenten van het SOMA College is het een mooie kans om in een relatief veilige omgeving goed te leren graven en installeren. De weersomstandigheden zijn wat dat betreft een kers op de taart voor de leerlingen: de situatie in de modder is extra uitdagend en vraagt veel van ze. Zo moeten ze nu extra vooruit plannen en het terrein zo achterlaten dat het de volgende dag, ondanks de hevige regenval, weer goed begaanbaar is.  
 
De leerlingen zelf vinden het prachtig: “Het is ook mooi om eens werk te mogen verrichten wat daadwerkelijk gebruikt gaat worden in de praktijk. Dit geeft meer voldoening dan graven in de test-
omgevingen van het SOMA College.”
 
Er is nog een andere ‘leerling’ ter plaatse, namelijk: Nima Zarrinpanjeh. Hij is momenteel zijn EngD (Engineering Doctorate) aan het afronden waarin Siers en de UT gezamenlijk optrekken. Nima is al afgestudeerd in Geomatica Engineering (fotogrammetrie) aan de universiteit van Teheran en werkt nu op de UT aan een vervolg op die studie.
 
Nima legt uit: “Ik ben met mijn vrouw en zoon naar Nederland gekomen voor een volgende stap in ons leven. Met mijn achtergrond had ik natuurlijk al wel veel kennis opgedaan, maar dingen met name in de infrastructuur van Nederland verlopen toch allemaal net wat anders dan in Iran. Mijn studie Construction Management and Engineering wat ik hier nu doe is dan weer een mooie aanvulling op mijn al bestaande kennis.“
 
Als alles volgens plan gaat rondt Nima dit jaar zijn onderzoek af en begint hij in januari bij Siers Infraconsult als GIS Specialist. De werkzaamheden voor LILa zijn maar een klein onderdeel van het grotere takenpakket van Nima. Hij is namelijk wekelijks te vinden op de UT om te werken aan zijn project Smart Utility Registration. Dit valt onder de werkgroep ZoARG, Zorgvuldige Aanleg en Reductie van Graafschade, een onderzoek- en onderwijsgroep die zich richt op digitalisering in de graafsector. Binnen deze setting begeleidt Nima ook een werkgroep van studenten.
 
Zoals het nu op de bouw gaat, worden metingen nog op de werkplek door landmeters gedaan na aanleg. Deze data wordt vervolgens verwerkt in een CAD-tekening en daarna nagekeken op kantoor. Pas daarna wordt deze doorgezet naar de opdrachtgever.
 
Het doel van het onderzoek van Nima is om het inmeetproces een stuk eenvoudiger te maken, door middel van automatisering. In plaats van dat er speciaal een landmeter langs moet komen, kan de graafploeg zelf de leidingen al inmeten. Bijvoorbeeld met een iPhone. Deze data is doorgaans een stuk minder accuraat dan die van een meetploeg. Door middel van onder andere AI kan deze data toch zo verwerkt worden dat er bruikbare metingen uit gehaald kunnen worden.
 
Nima was ook aanwezig bij de graafploeg van het SOMA College, om te demonstreren hoe deze meetmethodie-ken werken. Met behulp van alleen een iPhone en een speciaal hiervoor ontwikkelde app kan de sleuf al worden ingemeten. De leerlingen van SOMA reageerden enthousiast en zien ook in hoe tijdbesparend het kan worden als zij in de toekomst niet op een meetploeg hoeven te wachten en de sleuf direct dicht kunnen gooien na het zelf ingemeten te hebben.
 
Nima zelf gebruikt een wat geavanceerder meetsysteem. Hij heeft een Leica GPS-schotel gekoppeld aan zijn iPhone en haalt zo extreem accurate data binnen. Deze data wordt gevoed aan verschillende AI-modellen, om ze zo te laten leren de data nog beter en betrouwbaarder te verwerken. De testomgeving van LILa is hier bij uitstek geschikt voor.
 
Drijvende kracht achter LILa namens de UT is Leon olde Scholtenhuis. Hij is niet geheel ontoevallig ook de begeleider van het onderzoek van Nima om de meetmethodieken te automatiseren. Hij ziet naast deze toepassingen ook nog een hoop andere voordelen van de nieuwe omgeving: “De filosofie achter LILa komt voort uit de wens voor een laboratorium dat niet alleen een semi-gecontroleerde omgeving biedt voor observatie, monitoring en experimenten, maar die ook training en onderwijs ondersteunt. 
 
Zo kunnen studenten uit het beroepsonderwijs, universiteitsstudenten maar ook beroepsbeoefenaars de locatie gebruiken voor opleiding en ontwikkeling.
 
Het biedt onze studenten de kans om in realistische settings te werken aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals ‘urban resilience’, klimaatverandering en de energietransitie. Het biedt daarmee een perfecte studieomgeving voor de ontwikkeling van Challenge-Based Learning binnen de UT.”
 
Voor Nima en de Siers Groep is het hele project een prachtige samenkomst van praktijk en theorie. De combinatie van werken en onderzoeken op het UT-terrein, het mogen samenwerken met het SOMA College en het uiteindelijk kunnen toepassen van alle kennis binnen het werkproces van de Siers Groep maken dit een fantastische Infra-cocktail waar we in de toekomst nog een hoop profijt van gaan hebben. De planning is dat begin volgend jaar het LILa-terrein gereed is en in gebruik genomen kan worden. 

Terug naar projectoverzicht