Aanleg HD LD gasnet Suezkade Den Haag

Aanleg HD LD gasnet Suezkade Den Haag

Stedin werkt aan de ombouw van het gasnet in Den Haag. Siers L&M heeft de opdracht gekregen om de uitvoering van dit project te gaan realiseren. Het tracé bestaat uit een lengte van 1,7 kilometer, in dit tracé zal er gewerkt gaan worden met verschillende leiding diameters en materialen. Ook zal er een gestuurde boring gemaakt gaan worden welke een lengte heeft van 215 meter en een diameter van Ø168,3mm.

Onder dit project vallen de volgende werkzaamheden:

  • Aanleg hogedruk gasleiding,  Ø168,3, Ø114,3
  • Aanleg van lagedruk gasleidingen in diverse diameters
  • Overnemen aansluitleidingen
  • Engineering van de gestuurde boring
  • Maken gestuurde boring
  • Verwijderen van grijs gietijzeren leidingen (GGY), Ø 170mm
  • Verwijderen van nodulair gietijzeren leidingen (NGY) Ø110mm
  • Civiele werkzaamheden
Teven zal Siers L&M ter hoogte van aansluiting Regentesselaan, Regentesseplein een DS (distributie station) station plaatsten.
Het lagedruk gas gedeelte (100mb) zal bestaan uit PVC leidingen met een diameter van, Ø63mm, en Ø200mm. Dit tracé zal lopen van de Newtonstraat via de Suezkade tot de Weimarstraat.

Bijzonderheden:
Tijdens dit project wordt er gegraven door de historische Suezkade, die is ingeklemd door oude herenhuizen en bomen. Ook moeten de werkzaamheden zo uitgevoerd worden, dat de winkeliers en het winkelend publiek van de Weimarstraat er zo min mogelijk hinder aan ondervinden.

Terug naar projectoverzicht