Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Siers denken we niet in jaren maar in generaties, wij geloven dat we een verplichting hebben tegenover de generaties die na ons komen. Hierbij geloven we sterk in verbinding en samenwerking, we hebben elkaar nodig. Een duurzame bedrijfsvoering betekent voor ons dat zowel de mens als de planeet profiteert. Daarom hebben we ons duurzaamheidsbeleid opgesplitst in drie pijlers: Milieu, Vitaal & Gezond en Toekomst. Wij volgen hierbij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Siers rapporteert MVO-ambities in SDG’s.

Suntainable Development Goals
Met ingang van 1 september 2021 rapporteert Siers alle duurzame acties met behulp van de zeventien SDG’s (Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. Siers heeft alle 31 MVO-thema’s uit de MVO Prestatieladder aan deze zeventien doelen gekoppeld. Daarmee is Siers het eerste ondergrondse infrabedrijf in Nederland dat op deze wijze communiceert over haar duurzame en maatschappelijke acties.
Siers heeft al jaren diverse duurzame doelen geïntegreerd in de organisatie, maar maakt ze hiermee nu voor het eerst goed zichtbaar. Algemeen directeur Peter Siers: “Op deze manier geven wij een goede en heldere invulling aan onze MVO-ambities. De hele wereld verbeteren kunnen wij niet, maar op lokaal of landelijk niveau kunnen wij wél wat betekenen”. Aan de zeventien doelen zijn inmiddels tientallen activiteiten gekoppeld. Over die thema’s en de onderliggende activiteiten gaat Siers met een vastgestelde frequentie extern rapporteren. Dat doet we via onze website en de social mediakanalen.

Wat zijn SDG’s?

De SDG’s zijn zeventien doelen die de 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben afgesproken. Nederland is één van die landen. Afgesproken is dat niet alleen de publieke sector, maar ook de private sector een bijdrage levert. De SDG’s startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze gaan niet alleen over duurzaamheid, maar ook over vrede, veiligheid, economie en armoede. Meer informatie over SDG’s is te vinden op www.sdgnederland.nl.

MVO Prestatieladder

Wat is MVO? Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit) met respect voor de sociale kant (People) binnen de ecologisch randvoorwaarden (Planet): de triple-P-benadering. Bij de certificering op de MVO Prestatieladder is een goede balans tussen de drie P’s een vereiste. De Siers Groep is sinds november 2021 gecertificeerd op trede 3 van de MVO Prestatieladder. We hebben dit bereikt door al onze externe en interne stakeholders in kaart te brengen en deze stakeholders uit te vragen aan de hand van de 31 MVO-thema’s.

Stakeholders

Onze primaire stakeholders zijn:

  • Opdrachtgevers
  • Leveranciers
  • Inhuur
  • Onderaannemers
  • Klanten
  • Werknemers
  • Raad van Commissarissen

Het belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren is “samenwerking”, met alle stakeholders, op het vlak van duurzame initiatieven. De hoofd thema’s gekoppeld aan SDG’s, op basis van onze eigen visie en de stakeholdergesprekken, zijn:

SDG'S MVO THEMA'S
SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn Thema 4 - gezondheid en veiligheid
SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs Thema 5 - Opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk
SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie Thema 24 - Energie
SDG 8 - Waardig werk en economische groei Thema's 29, 30, 31 - Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving
SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur Thema 27 - Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen
SDG 10 - Ongelijkheid verminderen Thema 9 - Ongelijkheid verminderen
SDG 13 - Klimaatactie Thema 28 - Transport
SDG 17 - Partnerschap om de doelen te bereiken Geldt voor ieder MVO thema, gaat over samenwerken met stakeholder(s)