Maatschappelijk verantwoord ondernemen

50 Jaar geleden

Bij Siers hebben we oog voor de samenleving. Al vanaf de oprichting in 1964 speelt Siers bewust een rol in de leefbaarheid ervan. Zo helpen we met veel plezier o.a. plaatselijke verenigingen. Siers neemt op een actieve wijze deel aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen Siers verdelen we dit onder in mens, milieu en maatschappij.

MVO betekent voor Siers zowel het beperken van negatieve effecten als het stimuleren van positieve invloed op de bedrijfsactiviteiten op de aangegeven deelgebieden.

Siers is een betrouwbare partner en is bereid garant te staan voor de hoogst realiseerbare kwaliteit.

De basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de ISO 26000. Aangezien bij veel organisaties wel de wens bestaat kenbaar en aantoonbaar te maken dat zij MVO toepassen in hun organisatie, heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut de NPR 9026 ontwikkeld. Deze Nederlandse richtlijn is een uitwerking voor organisaties van de ISO 26000 en bestaat uit een zelfverklaring.

Siers heeft sinds jaar en dag MVO hoog in het vaandel staan. Al voordat deze norm officieel werd gelanceerd, was onze organisatie er in de praktijk al volop mee bezig. In 2016 zijn we dan ook gestart met het zelfonderzoek. Op 1 mei 2017 hebben wij zowel de MVO Zelfverklaring als de ISO 26000 referentiematrix vastgelegd en gepubliceerd.

Mens

Alle medewerkers van Siers leveren een bijdrage aan het succes van het bedrijf. Siers besteedt veel aandacht aan gezondheid, arbeidsveiligheid en ontwikkeling en vindt het welzijn van haar medewerkers uiterst belangrijk. Dit blijkt met name door een platte organisatiestructuur, waar medewerkers nog steeds gezien en behandeld worden als het belangrijkste kapitaal. Siers doet geen concessies op het gebied van veiligheid voor haar medewerkers.

Milieu

De zorg voor het milieu is in het kwaliteitssysteem van Siers verankerd. Bedrijfsmatig doet Siers veel om de negatieve effecten op het milieu tot een minimum te beperken. Het nieuwe kantoor aan de Schuttersveldstraat in Oldenzaal is bijvoorbeeld voorzien van meerdere technologische oplossingen die energiekosten besparen en CO2-uitstoot verminderen. Zo wordt er gebruik gemaakt van restwarmte voor het verwarmen van ruimtes en wordt alle afval gescheiden ingezameld. Ook het woon-werkverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt en Siers maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale onderaannemers bij haar projectlocaties. Tevens bestaat het merendeel van het wagenpark uit A- label voertuigen en wordt goed gekeken of de werkzaamheden aansluiten bij het ter beschikking gestelde voertuig.

Maatschappij

Omgeving, kwaliteit en veiligheid staan bij Siers hoog in het vaandel. De diverse certificaten die Siers in bezit heeft zijn hier het bewijs van. Ook staat omgevingsmanagement steeds meer centraal bij de uit te voeren projecten. Om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken wordt de carbon footprint toegepast binnen het bedrijf.

CO2-prestatieladder

Bij Siers zijn we bewust bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot. Siers houdt rekening met deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door deelname aan verschillende keteninitiatieven op dit gebied, is Siers bezig met het actief voeren van beleid op CO2-reductie. Siers draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor interne vraagstukken of vraagstukken van haar stakeholders. Sinds april 2021 is Siers gecertificeerd voor niveau 5 op de Co2 prestatieladder.