• Kernwaarden & Gedragsnormen
    Kernwaarden &
    Gedragsnormen
    Voor veiligheid binnen Siers

de vierkernwaarden

Kernwaarde 1 Werk veilig of werk niet.

Veilig werken staat bij Siers op nummer één. Onveilige situaties leg je altijd stil. Als je deze keuze maakt, staat de directie achter je. Daar is geen discussie over mogelijk. Je hebt dus maar twee mogelijkheden; je werkt veilig of je werkt niet.

Kernwaarde 2 Neem verantwoordelijkheid.

Wanneer je tijdens je werk iets ziet dat onveilig is, onderneem je actie. Vaak zijn het situaties die zo gewoon zijn geworden (‘ik doe het al jaren zo’), dat je het gevaar niet meer ziet. Zoals een te diepe sleuf of een collega die geen helm draagt. De gewoonte wint het dan van veilig werken. Voel je dus verantwoordelijk en spreek je collega (‘s) erop aan. Jij en ik grijpen in bij onveilige en ongewenste situaties.

Kernwaarde 3 Afspraak is afspraak.

Vaak werk je nauw samen met je collega’s: in de sleuf, onder de vloer of op een dak. Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot onveilige situaties of een ernstig ongeval. Ook afspraken die onduidelijk zijn, kunnen tot onveilige situaties leiden. Je collega vertrouwt op jou en jij op jouw collega. Kom je afspraken na.

Kernwaarde 4 Toon respect.

De werksfeer binnen ons bedrijf wordt als prettig ervaren. Het hebben en tonen van respect is een belangrijke waarde binnen onze bedrijfscultuur. En daarbij hoort respect voor elkaars denken, uiterlijk, cultuur, kwaliteiten, prestaties, vaardigheden, geaardheid en veiligheid.

de Tien gedragsnormen

Ik ben bevoegd
Ik ben bevoegd.

Ik voer alleen werkzaamheden uit die ik kan en mag uitvoeren. Ik kom alleen op plaatsen waar ik mag komen.

Ik pas een LMRA toe
Ik pas een LMRA toe.

Is het veilig? Overtuig je zelf voordat je een werk start of herstart door een LMRA te doen.

Ik accepteer alleen een veilige werkplek
Ik accepteer alleen een veilige werkplek.

Een veilige werkplek is opgeruimd, afgeschermd, veilig bereikbaar en te verlaten. En vergeet niet je werkplek vervolgens ook veilig achter te laten.

Ik werk met veilig gereedschap en materieel
Ik werk met veilig gereedschap en materieel.

Werk altijd met geschikt en goedgekeurd gereedschap en materieel en doe dat op de juiste manier.

Ik accepteer aangesproken te worden en ik spreek anderen aan
Ik accepteer aangesproken te worden en ik spreek anderen aan.

Sta er open voor dat anderen je aan-spreken. Maar ook andersom. Zie je iemand onveilig werken, spreek diegene erop aan.

Ik gebruik de juiste PBM en werkkleding
Ik gebruik de juiste PBM en werkkleding.

Draag altijd de voorgeschreven PBM en werkkleding.

Ik zie en zorg dat ik gezien word
Ik zie en zorg dat ik gezien word.

Zorg dat bedieners van (rijdend) materieel je zien. Sta of loop niet onder een hangende hijslast of in een dode hoek.

Ik luister en ben alert
Ik luister en ben alert.

Zorg dat je waarschuwings- en alarm-signalen kunt horen. Gebruik je telefoon alleen als het echt moet en doe dat op een veilige plek.

Ik werk niet onder invloed van alcohol of drugs
Ik werk niet onder invloed van alcohol of drugs.

Werk of rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.

Ik start goed of ik start niet
Ik start goed of ik start niet.

Zonder startwerkoverleg, KLIC-melding en volledige werkmap start je niet met werken.

Magazine

kernwaarden en gedragsnormen magazine

Het volledige beleid is in te zien in ons magazine “Kernwaarden & Gedragsnormen” en via onderstaande link te downloaden.

Bekijk magazine

veiligheid is het belangrijkste onderdeel van je werk.

Werken bij Siers brengt risico’s met zich mee. Maar in alles wat Siers doet staat veiligheid bovenaan. Dit moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Werk veilig of werk niet, dat is het motto van Siers. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door zuinig te zijn op de medewerkers. Zij zijn immers het hart van het bedrijf.

Onze kernwaarden en gedragsnormen zijn niet vrijblijvend. Wij vinden het belangrijk dat wij samen de afspraak maken om ze onderdeel te laten zijn van onze dagelijkse werkzaamheden.

Certificeringen
Zo doo’w ‘t.
Herman siers