Downloads

Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)

De Wet Keten Aansprakelijkheid heeft tot doel het voorkomen van misbruik bij de afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (G-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De aannemer kan dat deel van het factuurbedrag ook rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer bij de Belastingdienst.

Aan de rechterkant kunt u per bedrijfsonderdeel de meest recente WKA gegevens downloaden.

Algemene voorwaarden

Onder 'Algemene Voorwaarden' vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn binnen onze organisatie.

Siers Groep Oldenzaal B.V.