Siers tekent contract voor project Leiding Noord, LOT 4 van Eneco

Siers tekent contract voor project Leiding Noord, LOT 4 van Eneco

Siers tekent contract voor project Leiding Noord, LOT 4 van Eneco

Leiding over Noord Lot 4 betreft circa 3500 meter tracé. Het tracé loopt vanaf de Nieuwpoortweg te Scheidam naar E-On Centrale aan de Gallileistraat te Rotterdam, daarbij worden de gemeenten Schiedam en Rotterdam gekruist. Het grootste deel van de leiding zal middels open ontgraving gelegd worden, daarnaast zijn er nog 5 Gesloten Front Techniek (GFT)-Boringen en 1 Open Front Techniek(OFT)-boring. Bij de GFT-boringen worden o.a. de spoorlijn Rotterdam – Schiedam, RET-spoor, de Schiedamse Schie en een primaire waterkering gekruist.
Het tracé is verdeeld in vier loten, waarvan Siers LOT 4 heeft aangenomen. Siers is blij met deze mooie opdracht!
Eneco werkt aan verduurzaming van de levering van stadsverwarming. De inzet van restwarmte en duurzaam opgewekte warmte – zoals deze beschikbaar is bij AVR Rozenburg – past in deze strategie.
Daarnaast is voor het  leveringsgebied  Rotterdam  per  2014  aanvullende  warmteproductiecapaciteit  noodzakelijk  omdat  de  E.ON warmtekrachtcentrale  buiten  bedrijf  wordt  gesteld.

Terug naar nieuwsoverzicht