Siers realiseert meer dan 1.000 huisaansluitingen per week

Siers realiseert meer dan 1.000 huisaansluitingen per week

Siers realiseert meer dan 1.000 huisaansluitingen per week

PERSBERICHT

Cogas sluit in hoog tempo woningen aan op glasvezelnetwerk in Almelo
In Almelo wordt in verschillende wijken hard gewerkt aan de aanleg van glasvezel. In totaal komt  er circa 7000 km glasvezel in de grond en worden ruim 34.000 woningen  aangesloten op het netwerk van de toekomst.

Op dit moment worden er meer dan 1.000 huisaansluitingen per week gerealiseerd. Normaal gesproken is 600 à 700 al een hoog aantal. “Een uitzonderlijke prestatie waar we trots op mogen zijn”, vertelt Joop Schreuder, projectmanager van Cogas. “De medewerking van de inwoners speelt hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen er immers voor dat de monteurs op het geplande tijdstip daadwerkelijk de aansluiting in de woning kunnen realiseren”. Jeroen Nieuwenhuizen, projectmanager van aannemer Siers, vult aan: “Een goede samenwerking tussen de aannemer en inwoners is essentieel om het aansluitproces goed te laten verlopen. We zijn blij om te zien dat dit goed gaat. Er zijn nu ruim 11.000 woningen in Almelo aangesloten op het glasvezelnetwerk, een mooie tussenstand”.

Klaar in 2014
De komende maanden gaat Cogas gestaag verder met de uitrol van glasvezel. Momenteel zijn de graafwerkzaamheden nog in volle gang. Joop Schreuder: “We hopen deze werkzaamheden voor de bouwvak af te ronden, zodat daarna volop de huisaansluitingen gerealiseerd kunnen worden. Ons doel is om voor het einde van het jaar 34.000 huishoudens aan te sluiten op het glasvezelnetwerk”.

Traject
Om het werk gestructureerd en efficiënt te laten verlopen, vindt de aanleg per wijk plaats. Nadat het detailontwerp van het netwerk is gemaakt en is goedgekeurd, wordt er op de verschillende locaties geschouwd. Daarna start het aanlegproces. De civiele teams beginnen met de graafwerkzaamheden, gevolgd door het blazen van glasvezel door de kabel. Het proces wordt afgesloten door de monteur die de huisaansluiting verzorgt. Met deze zogenoemde huisaansluiting wordt de woning aangesloten op het glasvezelnetwerk

Over Cogas
Al meer dan 45 jaar is Cogas actief als onafhankelijk netbeheerder in Oost-Nederland. Op onze infrastructuren voor gas en elektriciteit zijn ruim 135.000 huishoudens aangesloten. Met ons glasvezelnetwerk bieden we 80.000 consumenten en bedrijven toegang tot radio, tv, internet en telecommunicatie. De komende jaren zal ons speelveld ingrijpend veranderen. Netwerken worden zwaarder belast, gebruikers gaan zelf energie opwekken en traditionele energiebronnen worden schaarser. In die nieuwe wereld wil Cogas een passende  rol spelen. Door een verbinder te zijn die met andere partijen werkt aan een duurzaam Twente waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan die rol, leggen we ons toe op drie specialismen: Aansluitingen, Energiemanagement en Duurzame energieoplossingen.

Terug naar nieuwsoverzicht