Nieuw 5 jarig contract Siers Telecom en VodafoneZiggo

Nieuw 5 jarig contract Siers Telecom en VodafoneZiggo

Nieuw 5 jarig contract Siers Telecom en VodafoneZiggo

De onderhandelingen waren een tijd geleden al gestart maar sinds eind april is het officieel; Siers Telecom heeft, in samenwerking met Allinq en VodafoneZiggo, voor de komende 5 jaar een overeenkomst bereikt om de werkzaamheden in Noordoost-Nederland voort te zetten.

In de nieuwe samenwerking gaat veel veranderen. Waar VodafoneZiggo de voorgaande jaren directief stuurde op de verwerking van projecten en de juistheid van de opleveringen, is er in het nieuwe contract voor gekozen om meer te werken aan een partnerschap. Siers Telecom neemt daarin de verantwoordelijkheid om klanten zo snel mogelijk, met behoud van de hoge kwaliteitsnorm, aan te sluiten en daarbij de mogelijkheid te bieden om de actieve diensten van VodafoneZiggo te kunnen ontvangen. Daarin wordt Siers gestuurd op KPI’s, welke in overleg met VodafoneZiggo en overige partners zijn opgesteld.

Met deze nieuwe vorm van samenwerken komt er aanzienlijk meer verantwoordelijkheid te liggen bij Siers Telecom en krijgt Siers Telecom meer zeggenschap ten aanzien van de combipartijen. Met betrekking tot het werkpakket zal er niet direct veel veranderen. Siers Telecom blijft verantwoordelijk voor alle nieuwbouw en reconstructies in Noordoost-Nederland en Allinq blijft de B2B kant uitvoeren.

Hugo van Dam, bedrijfsleider bij Siers Telecom, vult aan: "Al met al een goede ontwikkeling voor Siers en haar continuïteit. Daarnaast zijn wij blij met het feit dat wij één van de grootste netwerkbeheerders, in (data)communicatie, aan ons hebben kunnen binden voor de komende 5 jaar." 

Terug naar nieuwsoverzicht