Internationaal bezoek bij Siers

Internationaal bezoek bij Siers

Internationaal bezoek bij Siers

Dit zogenaamde “Trainee for a day-programma” is een uitwisselingsprogramma voor de IFA-studenten. IFA-studenten zijn internationale studenten die de opleiding ‘International Finance & Accounting’ volgen aan het Saxion(binnen de studieroute Bedrijfseconomie).
De eerste jaren van deze opleiding hebben zij gevolgd in hun eigen land, het laatste (afstudeer)jaar volgen zij in Nederland (of een ander land). Wanneer zij in Nederland zijn afgestudeerd behalen zij een diploma in Nederland én in hun eigen land. Na het behalen van hun diploma hebben zij de keuze om in Nederland aan het werk te gaan of in hun eigen land. De insteek van “Trainee for day” is om de internationale studenten te laten zien hoe het in Nederland (of een ander land) te werk gaat. Zij krijgen te zien wat de stagiairs voor werkzaamheden verrichten en een doorkijk van het bedrijf. Zo kunnen zij een beeld vormen hoe het bedrijfsleven in Nederland er uit ziet en hoe het zou zijn om zelf stage te lopen bij (in dit geval) Siers.

Voor ons was het informatief op het gebied van cultuurverschillen, de manier van werken en omgaan met elkaar verschilt namelijk erg veel in deze landen. De internationale studenten dachten dat de sfeer veel formeler zou zijn, zij vonden de werknemers namelijk erg open en vriendelijk tegenover elkaar. Voor Putri Cagiva Dwiligia (Indonesië) en Nguyen Minh Hao (Vietnam) een interessante dag met genoeg informatie om hun rapport verder af te maken.

Hoe ziet de opleiding Bedrijfseconomie er eigenlijk uit?

In het derde jaar pas je de opgedane kennis en ervaring toe in de praktijk: je gaat een half jaar op stage. In de tweede helft van het jaar richt je je op complexere praktijksituaties en staan managementvakken centraal.

De eerste twee jaar zijn voornamelijk theorie met zo nu en dan casussen die lijken op bedrijfsechte situaties. Deze casussen worden getoetst door middel van assessments en rapporten. Naast de financiële basis hebben wij ook geleerd hoe je bepaalde projecten kunt analyseren aan de hand van financiële ratio’s.

​Het vierde jaar staat in het teken van een minor. Een minor houdt in dat je een half jaar lang een andere opleiding gaat volgen om je kennis te verbreden. Deze opleiding mag niet overeenkomen met de vakken die wij nu volgen. Naast een doorstroomminor aan de Universiteit Twente heb je ook de mogelijkheid om in het buitenland te studeren, dit heeft onze voorkeur. Zo hebben wij als eerste keuze Shanghai ingevuld, of we er ook daadwerkelijk naar toe mogen is nog maar de vraag, er is namelijk een selectieprocedure.

Je sluit de opleiding af met een onderzoeks- en adviesopdracht. Hierin doe je onderzoek naar en geef je adviezen over het aanpakken van bedrijfseconomische vraagstukken. Deze opdracht wordt in tweetallen uitgevoerd bij een bedrijf. De uitkomst van de opdracht moet het bedrijf helpen in de toekomst. Voor Siers zijn we nu druk bezig met verschillende projecten omtrent Navision, het ERP-pakket van Siers. 

Terug naar nieuwsoverzicht