Annemie Siers - Ten Oever overleden

Annemie Siers - Ten Oever overleden

Annemie Siers - Ten Oever overleden

Annemie heeft als vrouw van onze grondlegger Herman Siers altijd veel steun gegeven en betrokkenheid getoond bij de oprichting en groei van Siers. Na de overname door Peter Siers bleef ze altijd geïnteresseerd in de verdere ontwikkelingen van het bedrijf en was ze trots op alles waar we tegenwoordig voor staan als Siers.

We houden Annemie in herinnering als een vrouw die erg betrokken was bij ons werk, het persoonlijk welzijn van onze mensen en die altijd open en recht uit het hart sprak.

Terug naar nieuwsoverzicht