Westwijk Vlaardingen

Westwijk Vlaardingen

Combiwerkzaamheden Westwijk Vlaardingen

Evides en Stedin gaan aan het werk in Westwijk in Vlaardingen. Evides gaat haar drinkwaterleidingen vervangen en Stedin haar gasleidingen en elektrakabels. De leidingen en kabels liggen nagenoeg naast elkaar. Daarom hebben Evides en Stedin besloten om de werkzaamheden samen aan te pakken. Naast de hoofdleidingen wordt ook een aantal huisaansluitingen voor water en elektra vernieuwd. De huisaansluitingen voor gas zijn al vervangen door Stedin.
 

Volg dit project via de BouwApp!

Wil jij op de hoogte blijven van alle updates rondom dit project? Installeer dan de BouwApp! Download deze app via de Google Playstore en de Appstore. 
 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat gaan jullie doen?
Stedin gaat in Vlaardingen (Westwijk Noord) werkzaamheden uitvoeren aan het gas- en elektriciteitsnet. Tegelijkertijd vervangt Evides de waterleidingen. Het vervangen van de gasleidingen maakt deel uit van het brossaneringsprogramma van Stedin waarbij alle brosse leidingen in het gasnet van Stedin vóór 2029 vervangen dienen te zijn. De hoofdleidingen in de straat worden overal vervangen, de huisaansluitingen (de leiding vanaf de straat naar uw woning toe tot in de meterkast) alleen als deze aan vervanging toe zijn. Siers voert alle werkzaamheden uit. Stedin en Evides zijn nauw betrokken bij de werkzaamheden om de overlast voor bewoners zo beperkt mogelijk te houden.

Waarom gaan jullie alles vervangen? De leidingen en kabels in uw buurt zijn verouderd en moeten vervangen worden. Dit vermindert de kant op storingen en er is weer een toekomstbestendig energienet.


Wat is de planning?
De werkzaamheden starten op 7 januari 2019 en duren tot in het 4e kwartaal van 2019.


Waar is de opslaglocatie?
De opslaglocatie is, op verzoek van bewoners van de wijk, een aantal keer verplaatst. De materialen liggen nu opgeslagen op het sloopterrein aan de Graaf van Egmondstraat met de kruising van de Dirk de Derdelaan. Op deze locatie hebben bewoners zo min mogelijk overlast van de opslaglocatie.

Wat is de overlast voor mij tijdens de werkzaamheden?
Wanneer wij de hoofdleidingen in uw straat vervangen:
  • Uw straat of trottoir wordt open gegraven;
  • Indien nodig wordt een verkeersplan opgesteld;
  • Wellicht is er minder parkeergelegenheid in uw straat;
  • U heeft gedurende een korte periode niet de beschikking over gas, elektra of water. U ontvangt hier altijd voorafgaand bericht over.;
Wanneer wij uw huisaansluiting vervangen:
  • Uw huisaansluiting is de leiding vanaf de straat tot in uw meterkast;
  • Wij werken dan in uw woning, wij vragen u om aanwezig te zijn;
  • Wij maken daarvoor met u een persoonlijke afspraak;
  • U heeft tijdelijk niet de beschikking over gas, water of elektra;

Wanneer is mijn straat aan de beurt?
Helaas kunnen wij nu nog niet precies aangeven wanneer uw straat aan de beurt is. U ontvangt ruim voorafgaand bericht hierover zodat u zich goed kunt voorbereiden.  
Kan ik mijn huis nog bereiken?
Uw huis is altijd bereikbaar, eventueel via loopplanken. Heeft u bijzondere omstandigheden, een grote bezorging of een verhuizing? Neem dan contact met ons op, dan denken we graag met u mee over de beste oplossing.  

Waarom heeft Evides de waterleidingen niet vervangen tijdens de storingen?
Ons handelen was eerder gericht op het zo snel mogelijk oplossen van de storingen zodat iedereen weer kon beschikken over drinkwater. Nu gaan wij alle leidingen vervangen zodat de kans op nieuwe storingen minimaal wordt.  

Hoe lang zit ik zonder gas/elektriciteit/water?
U heeft zowel een onderbreking tijdens de werkzaamheden aan de hoofdleidingen in uw straat, als tijdens de werkzaamheden aan uw huisaansluiting. In beide gevallen duurt de onderbreking maximaal een halve dag. Wij informeren u hier ruim voorafgaand (minimaal 2 weken) over zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Is het vervangen van de asbestcementleidingen gevaarlijk voor mijn gezondheid?
De delen van het waterleidingnet die vervangen worden zijn van het type hechtgebonden asbestcement. Deze worden uitsluitend door gecertificeerde medewerkers verwijderd, conform de landelijke wetgeving. Het materiaal wordt in speciale containers afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt het werkgebied afgezet en is niet toegankelijk voor onbevoegden. Bij deze vervangingswerkzaamheden is er geen gevaar voor de omgeving.

Waarom worden er 4 gezonde bomen gekapt?
In de Jan van Arkelstraat staan 4 bomen bovenop de kabels en leidingen. Wij kunnen deze leidingen niet vervangen zonder de bomen te kappen. De gemeente zal deze bomen verwijderen en nieuwe bomen hiervoor in de plaats terug planten.

Krijg ik ook meteen een slimme meter?
Nee, u ontvangt tijdens deze werkzaamheden geen slimme meter. Op dit moment kunnen wij u niet zeggen wanneer bij u de slimme meter wordt geplaatst. U ontvangt daarover opnieuw bericht. 

Waarom nog gasleidingen vervangen als Nederland aardgasvrij wordt?
In 2050 wil Nederland vrij zijn van aardgas. Dit is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar hiermee gaat Stedin nu al wel (gefaseerd) aan de slag. De gemeenten hebben hierin de regie. Om die reden maakt Stedin met een online kaart inzichtelijk waar gasleidingen de komende jaren mogelijk vervangen moeten worden. Dit geeft partijen inzicht in de natuurlijke momenten voor investeringen in bijvoorbeeld nul op de meter of stadswarmte.
 
In sommige gemeenten is al gestart met het maken van plannen om over te gaan op een duurzaam alternatief. Stedin maakt met de gemeenten en woningcorporaties lokaal afspraken over het (al dan niet) vervangen van de gasnetten. Wanneer een gasnet vervangen moet worden; bekijken we samen of er gekozen kan worden voor een ander, duurzaam alternatief. U kunt het beste bij de gemeente nagaan wat de ambities zijn en wat dit betekent voor uw wijk.
 

Terug naar projectoverzicht