Werken tussen historie met techniek van de toekomst

Werken tussen historie met techniek van de toekomst

Zeggen dat je er een speld kunt horen vallen zou wat overdreven zijn, maar het klinkt op deze bouwplaats wel degelijk anders dan op een conventionele. Hier geen ronkende dieselmotoren van kraantjes en shovels en zelfs geen ritmisch motorgeluid van wackers en trilplaten. Dit project wordt compleet elektrisch uitgevoerd en is daarmee ons eerste bijna volledige emissievrije project. En dat allemaal ook nog eens in een omgeving met archeologische vondsten.

In een sleuf gevuld met water van de regen die dag is voorman Johan Geverink druk bezig tussen de dampen van de oude stadsverwarmingsleidingen. Hij legt de werkzaamheden uit: “Voor Eneco vervangen wij een oude DN100 stadsverwarmingsleiding tussen de Kromme Nieuwegracht en het Hieronymusplantsoen. Over een lengte van 75 meter worden de oude bestaande leidingen met kurkisolatie vervangen voor nieuwe leidingen van staal-Pur-PE. Daarnaast wordt de aansluiting van de basisschool ook vernieuwd over een lengte van 50 meter. Dit gebeurt allemaal in een druk stedelijk gebied, vlakbij de Maliesingel. Werken in deze omgeving is altijd uitdagend, je weet nooit wat je tegen komt.”

“Naast de bekende verrassingen zoals ongedocumenteerde leidingen hebben we op dit project ook te maken met archeologische vondsten. Hiervoor is een archeoloog ter plaatse. De werkzaamheden worden onder zijn begeleiding uitgevoerd. In het Hieronymusplantsoen staat namelijk het enige restant van de laatmiddeleeuwse stadsmuur van Utrecht. Delen hiervan zijn tijdens de werkzaamheden ook naar boven gekomen. Alle archeologische vondsten, zoals deze muur worden gedocumenteerd en ingemeten. Door de aanwezige kabels, leidingen en de archeologische vondsten, is er veelvuldig gebruik gemaakt van een zuigwagen om sleuven vrij te zuigen. Na de werkzaamheden zullen deze delen weer verdwijnen in de aardwal onder het aan te brengen zandpakket.”

We hebben hier verder te maken met de stadsregio, een basisschool in het werkgebied aan de ene kant en een studentenvereniging met een bezoekersaantal van 675 man aan de andere zijde van het werk. Er zijn tijdelijke bruggen geplaatst voor bereikbaarheid van voetgangers en fietsers. Ook is er rekening gehouden met bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

Dit project was voor ons een prachtige manier om te kijken waar Siers haar werkzaamheden verder kan verduurzamen. Johan vertelt: “Het inzetten van elektrisch materieel in de vorm van een minigraver, shovel, wackerstamper en trilplaat werkt in de praktijk prima. Zoals te verwachten viel waren er wel wat aanpassingen nodig tijdens de werkzaamheden. Zo kwamen we er al snel achter dat de accu’s van een wackerstamper wel erg kort mee gaan. Nadat we het aantal accu’s hebben verdubbeld, zodat er altijd een accu op de lader kan staan was dit probleem al snel opgelost.”  Voor het opladen van al dat materieel wordt gebruik gemaakt van duurzame energie uit de al bestaande laadinfrastructuur ter plaatse. Deze laadinfrastructuur is tijdens een eerder project al door Siers aangelegd.

Johan blikt terug: “Na een doorlooptijd van 5 weken voor dit project kijken wij terug op een geslaagd divers project. De inzet van ander materieel, de stedelijke omgeving en de archeologische vondsten zorgen natuurlijk voor uitdagingen. Zaak is dan om met z’n allen rustig te blijven, zodat we ook veilig kunnen blijven werken. Dit is allemaal ronduit geslaagd en de omgeving kan er de komende tientallen jaren weer tegenaan met nieuwe stadswarmingsleidingen. Zo zijn wij allemaal klaar voor de toekomst.”
 
 

Terug naar projectoverzicht