Verbetering Stadsdijken Zwolle

Verbetering Stadsdijken Zwolle

In Zwolle zorgen de zogenoemde Stadsdijken, langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water, ervoor dat de bewoners beschermd zijn tegen het water. Het Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de dijken verbeteren. En daarvoor moeten onder andere (veel) kabels en leidingen worden verlegd.

Om dit in één keer goed te kunnen doen is ervoor gekozen om het hele project in 3D BIM (Digital Twin) uit te werken. Het Dijkteam vroeg Siers Infraconsult de uitwerking van de kabels en leidingen op zich te nemen en te adviseren over de verleggingen van de kabels en de leidingen.
De werkzaamheden in Zwolle zijn complex: binnenstedelijk, (zwaar) industrieel gebied, een woonwijk, Natura 2000 en daarmee is het aantal stakeholders ook omvangrijk. Volgens Niels Hartogsveld van Siers Infraconsult een must om op deze manier te werk te gaan: “We zijn er van overtuigd dat we er meerdere clashes uithalen door eerst digitaal te bouwen. We hebben alle data, ook die uit de GIS-systemen, aan elkaar gekoppeld met als resultaat een groot informatiemodel. Ook alle achterliggende data, zoals eigenaar en materiaalsoort, zijn opgenomen. Met dit model kan ook systems engineering worden ondersteund.”

Minder maatschappelijke kosten
De Digital Twin die werd gemaakt laat zien wat de bestaande situatie is en wat de nieuwe wordt. Niels Hartogsveld: “In de ondergrondse infra is het gebruikelijk dat de aannemer en/of het ingenieursbureau de dijk ontwerpt. Als het DO klaar is, wordt er meestal pas gekeken of en welke kabels en leidingen er moeten worden verlegd. In het geval van Stadsdijken deden we dat al vroeg in het ontwerpproces. En zo kunnen de dijken tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten worden aangepakt.”

3D-model
Siers is verantwoordelijk voor de uitwerking van de kabels en leidingen in het 3D-model en ontwerpt de verleggingen van de kabels en leidingen. Siers zette verschillende expertises in. Niet alleen engineers, maar ook een assetdataspecialist, tekenaars en een adviseur. “Daarbij werkten we voor de procesbegeleiding samen met Nobleo”, vertelt Mechiel van Manen van Siers Infraconsult. “We hebben de bestaande data, de KLIC, en de revisiedata omgezet van 2D naar 3D met behulp van FME-scripts. Vervolgens is er een koppeling gemaakt met GIS en Relatics (systems engineering). Dus eigenlijk hebben we BIM/GIS/CAD en systems engineering met elkaar verbonden. Een uitdaging, maar zeker gelukt. Op deze manier hebben we de risico’s weten te verkleinen.”
Het 3D-model van de ondergrondse kabel- en leidingsituatie dat Siers opleverde, is opgenomen in het model van waaruit alle partijen in het Dijkteam de werkzaamheden voor de dijken verder uitwerken. En dit model wordt alsmaar verrijkt, omdat het door meerdere partijen wordt gevuld. Deze werkwijze is op zich niet nieuw, maar wél voor de ondergrondse infra. De werkzaamheden voor Stadsdijken zijn in die zin overigens ook uniek, omdat zoiets nog niet vaak op een dergelijke grote schaal is uitgevoerd.

Nobleo
Een belangrijk onderdeel in de samenwerking was de technische kennis van de software. Daarvoor ging Nobleo, de spinoff van Tauw, aan het werk. Geert Drijfhout van Nobleo: “wat wij doen, is het maken van een parametrisch ontwerp, een dynamisch ontwerp. De samenwerking onderscheidt zich door de contractvorm; we zitten volledig aan boord met de beheerder en de partij die de kabels en leidingen legt en werken op dat niveau samen: niet kostengedreven, maar doelgedreven. Er zijn geen contractuele discussies die normaal gesproken veel tijd kosten. Die tijd besteden wij aan het maken van een goed ontwerp. Omdat het product leidend is, zullen we zien dat er in de uitvoering minder faalkosten zijn”.
Het DO is bijna gereed. De planning is om in oktober 2021 een start te maken met het uitvoeringsontwerp. De uitvoering van het bijna 8 kilometer lange tracé gaat twee tot drie jaar duren en moet eind 2024 klaar zijn.

Meer integrale projecten Siers
Siers heeft ervaring met meer soortgelijke integrale projecten. Onder meer ook voor Eneco Warmte (stadswarmte). Het uitwerken van een ontwerp in 3D is ook geschikt voor gemeenten, provincies, overheden en civiele aannemers, waarmee niet alleen kosten, maar ook tijd wordt bespaard. De meerwaarde die Siers biedt is de combinatie van kennis van engineering, geo-ict en uitvoering.

Terug naar projectoverzicht