Veilig uitvoeren van gaslekdetectie langs N-wegen.

Veilig uitvoeren van gaslekdetectie langs N-wegen.

Ieder jaar wordt een deel van de gasleidingen, beheert door Enexis, op lekken gecontroleerd door gaslekzoekers van Siers Infraconsult B.V. Het betreft het transportnet (ook wel genoemd HD-distributienet of hogedruknet)en het distributienet (ook wel genoemd LD-distributienet of lagedruknet), inclusief de aansluitleidingen tot aan de gevel van panden.

In 2021 detecteren wij in totaal ca. 1400 kilometer distributieleiding van Enexis voor de vestigingen Zwolle en Hengelo. De detectiewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de veiligheidswerkinstructie VWI G-35 en de NEN norm 7249 uit 2020.

Ook dit jaar bevinden een aantal te controleren gasleidingen zich in de berm van Provinciale
N-wegen. Enexis plant, samen met de wegbeheerder van de Provincie Overijssel, de detectiemomenten in.
Begin juli zijn de leidingen gecontroleerd door Maarten Neervoort en Reinoud Groot Rouwen.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren worden voorafgaand aan de detectiewerkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast volgens de richtlijnen uit de CROW 96b. Er worden bewegwijzeringsborden geplaatst bij de betreffende stukken langs de N-weg. Daarna loopt de gaslekzoeker over de te contoleren leiding, waarbij hij in zijn rug beschermt wordt door een zogenaamde botsabsorber.

Tijdens de detectiewerkzaamheden langs de N-wegen zijn door onze gaslekzoekers géén lekindicaties geconstateerd. Dit is weer een voorbeeld van een samenwerking tussen Enexis, de wegbeheerder en Siers Infraconsult, waarbij er een veilige werkomgeving voor de gaslekzoeker gecreëerd is.

Terug naar projectoverzicht