Middenspanningskabels leggen voor Zonnepark Hoogeveen

Middenspanningskabels leggen voor Zonnepark Hoogeveen

Siers is gestart met de aanleg van de middenspanningsverbinding voor Zonnepark Oosterveld in Hoogeveen. Er komen vier bundels over een lengte van 5,5 kilometer. Dat vraagt om veel ruimte, zowel door de openbare ruimte, particulier terrein als een woonwijk. Voor RENDO ontwierpen we in bouwteam het plan voor de kabelverbinding. Die begint bij het inkoopstation van Enexis aan de Toldijk en eindigt bij het nieuwe zonnepark aan de N48. De oplevering is eind 2019.

De route
In de engineeringsfase bedachten we de ideale route. Zo is er op bepaalde delen van het tracé gekozen voor een route via landbouwgrond in plaats van de openbare weg. Zo voorkomen we dat grondeigenaren door het afsluiten van die wegen hun land niet kunnen bereiken.
Naast de grondeigenaren waren gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, ProRail, Waterschap en TenneT belangrijke gesprekspartners in het voortraject. Onderdeel van de opdracht waren het aanvragen van de vergunningen en onderzoeken op het gebied van milieu, niet-gesprongen explosieven en flora/fauna.

Zeven boringen
Het tracé kruist op meerdere plekken belangrijke wegen, het spoor van ProRail en een kanaal. Hiervoor zijn een aantal boringen ontworpen om deze wegen sleufloos te kunnen kruisen. De uitvoering hiervan gebeurt met een 80 tons-machine.

Daar waar het tracé over landbouwgrond gaat worden de kabels in open ontgraving gelegd. Hier is een werkruimte van twintig meter breed nodig om de kabels te leggen. Die ruimte is nodig om de teelaarde op een juiste manier (naast de sleuf) op te slaan. De kabels worden over een lengte van ongeveer 1000 meter tegelijk getrokken. Het uitvoeren van de boringen en het te graven tracé moeten goed op elkaar afgestemd zijn zodat er zo weinig mogelijk overlast is in de omgeving.

Terug naar projectoverzicht