Leiding over Noord in Rotterdam

Leiding over Noord in Rotterdam

Onder de projectnaam ‘Leiding over Noord’ legt Eneco een nieuw warmtenet aan. Het betreft een ondergronds leidingnet van 16,8 kilometer. De werkzaamheden zijn in september 2013 gestart. Vanaf oktober wordt de eerste warmte geleverd aan woningen en bedrijven in Rotterdam. In de toekomst wordt ook in Schiedam en Vlaardingen warmte geleverd.

Aannemers
Bij dit enorme project wordt er samengewerkt met vier aannemers. Het tracé is verdeeld in vier loten. Siers is verantwoordelijk voor het vierde lot. Dit betreft een tracé met een lengte van 3.455 meter.

Duurzame warmte
Het tracé van de ‘Leiding over Noord’ begint bij de AVR in Rozenburg. Met de warmte van deze afval- en energiecentrale wordt het water duurzaam verwarmd. Hiermee wordt een CO2-uitstoot van 95 kiloton per jaar bespaard en kunnen 95.000 woningen van warmte worden voorzien.

Boringen
Voor de aanleg van ‘Leiding over Noord’ zijn 46 boringen nodig met een totale lengte van 7.730 meter. Het tracé van Siers is globaal op te delen in drie stukken. De leidingen worden aangelegd over een terrein met kleinschalige industrie, door een woonwijk en komt uiteindelijk aan in de Merwehaven om aangesloten te worden op het bestaande warmtenet.

Details
Bij Delfshaven boort Siers een leiding onder de Schiedamse Schie (36 meter) naar de Spaanse Polder. Daar volgt de leiding het tracé van de A20. Ter hoogte van de Strickledeweg volgt de tweede boring onder de A20 (122 meter) richting Rotterdam. Daar passeert de leiding het spoor en de metrolijn. Het tracé loopt via de hoofdrijbaan en de groenstrook van de Hogenbanweg richting de Schiedamseweg. Vervolgens komt de leiding via een boring (192 meter) uit in de Merwehaven. Via de Marconistraat loopt de leiding uiteindelijk naar het terrein van de EfG centrale aan de Galileïstraat.

Terug naar projectoverzicht