Huuskes

Huuskes

Huuskes is als producent en leverancier van versproducten continu op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen voor opslag en transport. Zij hebben hiermee niet alleen aandacht voor lekker eten, ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort al jaren bij het bedrijf. Dat is een van de redenen voor de realisatie van het nieuwe transportcentrum op het industrie- en havengebied in Enschede.

Op 1 november 2016 is Huuskes gestart met de bouw van het nieuwe transportcentrum in Enschede.

Voor de vaste huisinstallateur van Huuskes was dit project te omvangrijk en Huuskes wilde niet volledig van hem afhankelijk zijn. Hij werkt regelmatig met Siers samen en heeft ons aangedragen als collega-installateur, waarna we met nog een andere partij een aanbieding mochten maken. Uiteindelijk heeft Huuskes voor ons gekozen. Naast installatietechnische werkzaamheden, die Siers samen met de huisinstallateur uitvoert, zijn wij ook verantwoordelijk voor de aardingen en de bliksembeveiliging.

De eerste heipaal werd op 3 februari in de grond geslagen, op 24 april werd de vlag in de top gehangen. Als het eerste deel gereed is, wordt er nog een deel bijgebouwd met ongeveer dezelfde grootte. De verwachte einddatum van het project is nog niet bekend.
 
Erik Brendel bezoekt, als uitvoerder, regelmatig de werkplek, waar momenteel alleen nog onze collega Gerrit Kattenpoel Oude Heerink bezig is. Siers is hier zo’n 3 maanden geleden gestart, maar is in dit stadium nog volledig afhankelijk van de planning van de aannemer. Begin juli starten de grote installatietechnische werkzaamheden en zal Gerrit ondersteund worden door meerdere collega’s. 

Voor de nieuwbouw van Huuskes wordt er, door het toepassen van duurzame energietechnieken, naar gestreefd om de CO2-uitstoot van het gebouw te reduceren met 25% of meer, ten opzichte
van een referentiesituatie zonder duurzame energieopwekking.

Aan deze reductie wordt voor een belangrijk deel bijgedragen door het installeren van 1.075 m2 PV-panelen (met een piekvermogen van minimaal 170 W/m2) op het dak van de productie. Siers heeft, naast de installatietechnische werkzaamheden op deze locatie, ook opdracht gekregen voor levering van deze PV-panelen. 

Een deel van het gebouw zal tevens worden voorzien van domotica oplossingen van Gira, waardoor o.a. screens en verlichting centraal kunnen worden aangestuurd. Ook deze zullen door Siers geïnstalleerd worden. Al met al een mooie klus voor Siers.

 

Terug naar projectoverzicht