Het belang van registratie van ondergrondse kabels en leidingen

Het belang van registratie van ondergrondse kabels en leidingen

Alle kabels en leidingen in de openbare ruimte in Nederland moeten in kaart worden gebracht bij het Kadaster. Voor de professionele kabel- en leidingeigenaren is dit bekend terrein en dagelijkse kost. Maar hoe zit het met het privéterrein dat openbaar toegankelijk is. Of een privépartij die een glasnetwerk beheert tussen twee panden via de openbare weg? Inderdaad, die verplichting geldt ook hier.

Siers Infraconsult biedt sinds 2013 professionele WIBON-ontzorging. Onze specialisten ondersteunen dagelijks tientallen klanten met het registreren van hun kabels en leidingen. Nicole aan de Stegge, coördinator bij Siers Infraconsult: “Dit zijn netbeheerders, maar ook andere partijen. Zo werkt Siers voor verschillende gemeenten, HTM (tramnetwerk), Universiteit Twente en commerciële partijen als Ten Cate, Holland Mineraal en Grolsche Bierbrouwerij. We hebben het dan over een heel breed spectrum aan ondergrondse infra: gas, water, riool, afvalwater, maar bijvoorbeeld ook bronwaterleidingen voor het bereiden van Grolsch-bier”.

Siers Infraconsult maakt onderdeel uit van de Siers Groep Oldenzaal die voornamelijk bekend staat als de aannemer die werkzaamheden uitvoert aan ondergrondse energie-. water- en telecom-netwerken.

In één keer goed
Nicole aan de Stegge: “Wat wij bij Siers Infraconsult op het gebied van WIBON doen voor onze opdrachtgevers, varieert. Soms beheren we alleen de WIBON-data en leveren we vervolgens de data aan bij het Kadaster. Voor anderen houden we ook de revisie bij. Alle wijzigingen worden op een professionele wijze verwerkt in de ArcGIS-database. Dat betekent dat we alle assetdata aan de ‘lijntjes’ koppelen, zoals het materieel, de diameter, de datum/jaartal van de kabel of de leiding, wie de eigenaar is.

Ook zijn er klanten die zelf hun GIS-data bijhouden, maar de kwaliteit ervan door ons laten controleren. Omdat dit dagelijks werk voor ons is, kennen wij alle eisen die aan deze data worden gesteld. Daarmee kunnen wij een 100% nauwkeurigheidsgarantie geven en zijn alle data altijd volgens de geldende richtlijnen geregistreerd. Als je dit werk niet dagelijks doet, dan maak je sneller fouten. Dat is ons voordeel. De kennis, ervaring en de continuïteit zorgen ervoor dat het in één keer goed wordt aangeleverd”.

Gemeente Borne
Voor de gemeente Borne werken wij al flink wat jaren, vertelt Nicole aan de Stegge. “Zo hebben wij alle kabels en leidingen verwerkt in ArcGIS en wordt elke nieuwe kabel of leiding bij ons aangemeld evenals buiten bedrijf gestelde ondergrondse infra”. Arjan Meddeler van de gemeente Borne geeft aan dat de keuze om de WIBON-werkzaamheden uit te besteden niet zo moeilijk was: “Toen de WI(B)ON-wet zijn intrede deed, werd er van ons verwacht dat wij 24 uur, zeven dagen per week alle meldingen gingen behandelen. Dat kunnen wij, als kleine gemeente, niet. We hebben te weinig capaciteit om de garantie te geven, dus moesten we het anders organiseren. Siers verzorgde voor ons al de inventarisatie en digitalisering van de rioolbestanden en deed landmeetkundige werkzaamheden. Wij werken de mutatiebestanden bij in de cloud, waarna Siers ze verwerkt en beheert in ons rioolmutatiebestand”.

ArcGIS-expert
Wat is het voordeel om de WIBON-verplichting aan Siers toe te vertrouwen? “ Ten eerste kennen wij de eisen waaraan een registratie moet voldoen”, legt Nicole aan de Stegge uit. “Binnen Siers Infraconsult werken twee personen fulltime voor alle klanten die de WIBON-registratie uit handen hebben gegeven. Elke klant heeft een vast aanspreekpunt. Alle data worden zonder uitzondering binnen de wettelijk verplichte dertig dagen bij het Kadaster aangeleverd. We hebben bovendien de software om de gegevens op de juiste manier vast te leggen.

Binnen Siers werkt een ArcGIS-expert aan de inrichting en de ontwikkeling van de database. ArcGIS is inmiddels zo ingericht dat we efficiënt data kunnen ontsluiten. De ontwikkeling van een nog efficiëntere database blijft overigens continu doorgaan. Voor de meeste kleinere kabel- of leidingeigenaren is dit geen core business en dus vaak lastig en kostbaar”.

Data-eisen
Omdat Siers werkt met vaste medewerkers mét expertise op het gebied van WIBON, houdt Siers de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet bij. Graafschade moet nog meer beperkt worden en dat betekent dat er in de toekomst steeds meer geëist zal worden van de aan te leveren data.
“Alle nog niet verplichte data registreren wij dan ook meteen. Zo wordt er op dit moment bij een bundel kabels alleen het aantal kabels geregistreerd, legt Nicole aan de Stegge uit. “Je kunt je voorstellen dat dit te weinig vertelt over de totale ruimte die deze bundel in de grond inneemt. Bij een inschattingsfout is de kans dat het mis gaat bij graafwerkzaamheden groot. Deze informatie hebben wij van al onze klanten inmiddels als opmerking geregistreerd, waarmee de kabel- en leidinginformatie van onze klanten voor de toekomst al verzekerd is van volledigheid. Bij de eerstvolgende vraag hebben wij de informatie direct beschikbaar voor aanlevering bij het Kadaster. Die moet dan alleen nog in de juiste ‘databasevelden’ geregistreerd worden.”

Schademeldingen Kadaster
De ontzorging gaat verder. Elke kabel- en leidingeigenaar is verplicht jaarlijks alle schademeldingen bij het Kadaster te melden. Siers zorgt voor een herinnering en verzorgt de schademelding richting het Kadaster. Het doel van de registratie is om de totale graafschade die jaarlijks in Nederland ontstaat in beeld te brengen en te reduceren.

In kader:
De WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, voorheen WION. In deze wet is vastgelegd dat alle kabels en leidingen (inclusief alle elementen die aan het ondergrondse netwerk verbonden zijn, zoals putten, elektrakasten en lichtmasten) moeten worden geregistreerd. Doel: graafschade voorkomen.

In Nederland liggen 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond. Iedereen die graafwerkzaamheden verricht (‘in de grond roert’), moet vooraf Klic-gegevens van het Kadaster opvragen. Dat is bij professionele grondroerders, zoals infra-aannemers, onderdeel van hun dagelijkse werk. Het raken van een gasleiding of een middenspanningsleiding heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de omgeving: er kan schade optreden of er kunnen gewonden vallen. En het kost onnodig veel geld, heel veel geld. De feiten zijn: ruim 40.000 graafschades in 2019 (een stijging van alle jaren daarvoor). De totale directe herstelkosten waren ruim € 33 miljoen.

Terug naar projectoverzicht