Bliksembeveiliging voor Twence

Bliksembeveiliging voor Twence

Onze Bopa tak heeft een mooi project uit mogen voeren bij Twence in Hengelo.
 
Twence is opgericht door veertien Twentse gemeenten, met als gezamenlijk doel meer te kunnen bereiken met slimme oplossingen voor duurzaamheid en energie. Ze behalen een zeer hoog rendement met het produceren van energie uit afval, dat van al het herbruikbare materiaal is ontdaan. Voor deze energiewinning maakt Twence onder ander gebruik van twee vergistingsinstallaties. Deze installaties maken energiewinning uit organisch afval mogelijk.
 
De vergister V1 is een biovergister. Deze produceert biogas uit gft-afval en ander organisch materiaal, zoals producten die over datum zijn. Hiervoor is een robuust vergistingssysteem nodig, dat flexibel om kan gaan met afvalstromen van een steeds wisselende samenstelling en omvang. Daarnaast wordt er ook stortgas toegevoegd, geproduceerd in de bestaande afvalbergen die rondom het terrein van Twence staan.
 
Vergister V2 is een combi-vergister, ontwikkeld door de Enschedese specialist in bio-energiesystemen HoSt. Het betreft een pilot installatie, de eerste in Nederland die dit materiaal op deze wijze kan benutten. De installatie bestaat uit een natte en een droge vergister. In de natte vergister, die inmiddels al een jaar naar tevredenheid in bedrijf is, wordt gebruik gemaakt van bewezen technologie. De natte vergister, die zorgt voor de noodzakelijke vergisting met bacteriën onder de meest ideale temperatuur, is gekoppeld aan de droge vergister, het nieuwe en innovatieve deel van de installatie. Hier vindt de vergisting plaats van lastig te verwerken materiaal, zoals grove en verontreinigde biomassa, waaronder bijvoorbeeld bermgras.
 
Het biogas dat in de combi-vergister vrijkomt, wordt in de warmtekrachtkoppeling (gasmotoren) omgezet naar groene stroom en thermische energie. Wanneer de installatie op vollast draait, dekt deze stroom de behoefte van circa 600 woningen en de warmte volstaat voor 150 huishoudens.
 
Tijdens een inspectie is gebleken dat beide installaties niet voldoende beveiligd waren tegen blikseminslag. Eventuele gevolgen waren niet te overzien, denk aan een explosie van de gasopvang ballonnen.
 
Siers Bopa heeft advies uitgebracht voor optimalisatie van de beveiliging. Dit heeft geleid tot een tweetal adviezen, die uiteindelijk door Twence zijn opgevolgd en uitgevoerd door Siers Bopa.
 
Het eerste was het aanpassen en uitbreiden van de potentiaalvereffening van vergister V1. Beide vergisters bevatten namelijk gas en zijn derhalve aangemerkt als een EX gebied (ATmosphères EXplosibles). Dit houdt in dat het aan diverse veiligheidseisen moet voldoen. Elke vonkvorming kan hier leiden tot een explosie met grote gevolgen.
 
Het tweede was het aanpassen van de bliksemopvang installatie van beide vergisters. Hiervoor zijn bij de vergister V1 (de grijze ballon)3 bliksemopvang masten geplaatst en aangesloten op de bestaande bliksemopvang installatie. Deze masten hebben elk een lengte van 13,36 meter en zijn in een hoek van 120 graden rondom de ballon geplaatst.
 
Bij de vergister V2 (groene ballon) zijn 2 bliksemopvang masten geplaatst. Aan de voorzijde van de ballon staan 4 grote silo’s. Hierbij zijn op de silo’s die het dichtst bij de ballon staan nieuwe opvangstaven geplaatst. Hierdoor fungeren de silo’s nu als bliksemopvang masten voor de beveiliging van de ballon. Aan de achterzijde zijn 2 nieuwe masten geplaatst met een lengte van 16,35 meter. Hierdoor is de ballon nu optimaal beveiligd.
 
Eind april 2017 zijn deze werkzaamheden door Siers Bopa uitgevoerd.

Terug naar projectoverzicht