Aan het werk in "010"

Aan het werk in

Rotterdam Zuid

In dit gedeelte van Rotterdam is Siers bezig met de aanleg van een kabelroute. Met deze kabelroute, die bij ons in opdracht is gegeven door Stedin, wordt een verbinding gemaakt tussen 2 schakelstations. Hiermee wil men de levering en zekerheid van de stroomvoorziening van Rotterdam Zuid verbeteren.
Half oktober is Siers hier gestart met de aanleg van een tracé van 3.200 meter. Het tracé is opgedeeld in 6 stukken, welke achter elkaar worden uitgevoerd. Tussen deze 6 tracé’s komen verbindingsmoffen. Er werken ongeveer 10 mensen aan het project, wat niet zonder slag of stoot gaat, omdat op sommige plekken eerst een funderingslaag van ongeveer 50cm repac verwijderd moet worden. Vervolgens worden de kabels getrokken en moet de sleuf weer met eenzelfde dichtheid als daarvoor worden gedicht. Dit komt zeer nauw, de verdichting van de repac moet minimaal 98% van de beginsituatie zijn en voor het zand 95%. In het tweede deel van het tracé, zichtbaar op de foto’s, worden eerst mantelbuizen gelegd, de kabels worden daar in een later stadium doorheen getrokken. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat het straatwerk er weer netjes in komt te liggen. Het project moet voor het einde van 2015 zijn afgerond.
 

Rotterdam Noord

Op een bedrijventerrein in Rotterdam Noord wordt door Siers gewerkt aan een tracé van ongeveer een kilometer lang voor het vervangen van elektriciteitskabels en het vervangen van water- en gasleidingen. In september 2014 zijn de medewerkers van Siers hier begonnen, in opdracht van Stedin en Evides. Omdat ze hier in bepaalde gedeeltes in vervuilde grond werken, worden speciale voorzorgsmaatregelen getroffen. Het werk wordt bijvoorbeeld volledig afgezet met hekken, de medewerkers dienen bij het verlaten van de werkplek hun laarzen schoon te maken en ze dragen speciale, blauwe overalls geschikt om te werken in vervuilde grond. Bij de schaft worden deze overalls iedere keer vervangen door nieuwe. Zo blijft ook de schaftkeet schoon. Ook loopt er continue een z.g. DLP-er mee die de kwaliteit van de grond beoordeeld en een logboek bijhoudt.
Ook bij dit project is de planning voor het einde van het jaar klaar te zijn met de werkzaamheden.

Terug naar projectoverzicht