Veiligheidsprestatieladder trede 4 voor Siers LMP HL Oldenzaal!

Veiligheidsprestatieladder trede 4 voor Siers LMP HL Oldenzaal!

Veiligheidsprestatieladder trede 4 voor Siers LMP HL Oldenzaal!

Veiligheidsprestatieladder trede 4 voor Siers LMP HL Oldenzaal!
Alle medewerkers van Siers LMP HL Oldenzaal kunnen met trots aankondigen dat ze uitstekende resultaten hebben behaald tijdens de audits die onlangs plaatsvonden. Hierdoor klimt ook Siers LMP HL Oldenzaal naar trede 4 van de Veiligheidsprestatieladder.

Gedurende de auditdagen werden verschillende afdelingen, waaronder Inkoop, P&O, KAM en de Ondernemingsraad (OR), grondig geïnterviewd. Ook zijn het management, waaronder directie, bedrijfs-, project-, en teamleiders, uitvoerders en projectcoördinator geaudit. Daarnaast werden er drie projectbezoeken afgelegd, waarbij de auditoren positief waren over het feit dat er mocht worden gekozen tussen verschillende projecten. Dit getuigt van een goed geïmplementeerde werkwijze op alle niveaus van de organisatie, in plaats van een toneelstukje dat alleen voor de gelegenheid wordt opgevoerd.

Tijdens de audits werden verschillende positieve punten naar voren gebracht. Zo werd het familiegevoel binnen de organisatie benadrukt, ondanks de omvang van de organisatie. De ondersteuning op alle gebieden en de manier waarop mensen met elkaar verbonden worden, werden als sterk ervaren. Er was ook lof voor de aandacht die werd besteed aan specifieke risico's, zoals agressie en sociale veiligheid. Er werd benadrukt dat er kwalitatief goede toolboxen worden gebruikt in combinatie met een observatieprogramma, waarbij herhaling van de thema's belangrijk is.

Daarnaast werd de duidelijke leiderschapsrol bij de introductie van nieuwe medewerkers geprezen, evenals de open cultuur van melding en aanspreken binnen de organisatie. De erkenning van alle onderwerpen in de toolboxen, de risico's in de omgeving en de sociale veiligheid, inclusief oog voor elkaar, werd ook opgemerkt. Bovendien werd de aanwezigheid van een alarmkaart in de schaftkeet gewaardeerd, omdat dit bijdraagt aan de veiligheid op de werkplek.

Reacties van medewerkers werden ook aangehaald, waaronder opmerkingen als "Het management kent ons en we zijn geen nummer", "Je kunt hier iedereen bellen" en "Van elke toolbox kun je iets leren, herhalen is ook belangrijk". Deze uitspraken onderstrepen de positieve werkomgeving en de waarde die wordt gehecht aan continue verbetering en ontwikkeling.

De directie van Siers benadrukt dat veiligheid altijd voorop staat, zelfs als dit extra kosten met zich meebrengt. Bovendien werd er lof uitgesproken over de beloning voor aannemers, wat de betrokkenheid en motivatie van deze externe partijen bevordert.

Terug naar nieuwsoverzicht