Siers steekt haar CO²- footprint in nieuw jasje.

Siers steekt haar CO²- footprint in nieuw jasje.

Siers steekt haar CO²- footprint in nieuw jasje.

Met deze infographic spreken de gegevens meer tot de verbeelding en is het uiteindelijke doel, namelijk het reduceren van onze footprint, voor iedereen beter te begrijpen.

De reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO² -Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Daarnaast gaan we in april 2021 op voor certificatie op niveau 5, het hoogste niveau van de CO² -Prestatieladder. Vanaf nu brengen we daarom ook onze CO² -footprint in de keten in kaart

Terug naar nieuwsoverzicht