Siers Groep publiceert MVO-Jaarverslag over 2022

Siers Groep publiceert MVO-Jaarverslag over 2022

Siers Groep publiceert MVO-Jaarverslag over 2022

Siers Groep heeft haar MVO Jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Het document geeft een inkijkje in de initiatieven die Siers neemt om duurzaam te ondernemen voor de volgende generatie. Als familiebedrijf denken we namelijk niet in jaren maar in generaties. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de generaties die na ons komen. Verbinding en samenwerking staat hierbij centraal, we hebben elkaar namelijk nodig. Een duurzame bedrijfsvoering betekent voor ons dat zowel de mens als de planeet profiteert. Daarom hebben we ons duurzaamheidsbeleid opgesplitst in drie pijlers. Klimaat & Milieu, Vitaal & Gezond en Toekomst. We volgen hierbij de duurzame ontwikkelingsdoelen Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. 

MVO Jaarverslag 2022
Klik hier om ons MVO jaarverslag 2022 te bekijken.

Infographic footprint 2022
Naast het jaarverslag publiceren we, in het kader van transparantie, ook onze Footprint 2022. Hierin wordt onze CO2-footprint op een beeldende wijze weergegeven. Klik hier om de infographic te bekijken.

Jaarrekening 2022 / annual report 2022
Naast ons MVO-Jaarverslag en de footprint, publiceert Siers ook haar jaarrekening over 2022. Deze is tezamen met de controleverklaring toegevoegd aan de website. Klik hier voor de jaarrekening 2022.

Terug naar nieuwsoverzicht