Krachten bundelen voor versterkte samenwerking (SoR-SoZ)

Krachten bundelen voor versterkte samenwerking (SoR-SoZ)

Krachten bundelen voor versterkte samenwerking (SoR-SoZ)

Met het oog op de toenemende werkzaamheden in de ondergrond als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie en de woningbouwopgave, hebben netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf besloten hun samenwerking te versterken. De schaarste aan technisch personeel dwingt hen tot intensievere en verbeterde samenwerking met aannemers om de continuïteit van de water-, gas- en elektriciteitslevering in de toekomst te waarborgen.

De twee organisaties hebben gekozen voor een partnerschap (contract SoR-SoZ) waarin zij gezamenlijk met aannemers gaan samenwerken. Dit betekent dat zij multidisciplinair te werk zullen gaan, met één gezamenlijk proces, één aansturing en één planning. Deze aanpak zal leiden tot efficiëntere en slimmere samenwerking onder de grond, waardoor de overlast voor bewoners aanzienlijk wordt verminderd doordat straten slechts één keer hoeven te worden opengebroken.

Binnen dit partnerschap zullen de organisaties gezamenlijk beslissen welke werkzaamheden het beste aan wie kunnen worden toegewezen. Om informatie-uitwisseling te bevorderen, is er een gezamenlijk platform opgezet, genaamd Infradock. Dit voorkomt dubbel werk en zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit van technisch personeel beter kan worden benut en vrijgemaakt voor andere projecten. De aannemers krijgen hierbij meer verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van de werkzaamheden en zullen op termijn ook een deel van de ontwerp- en constructietaken op zich nemen.

Om het geheel effectief aan te sturen, zullen Stedin en Evides regie-organisaties oprichten in respectievelijk Rijnmond (Infrawerk Rijnmond) en Zeeland (Infrawerk Zeeland). Deze organisaties krijgen de opdracht om samen met de geselecteerde aannemers alle werkzaamheden aan het water-, gas- en elektriciteitsnetwerk in Rijnmond en Zeeland te coördineren en uit te voeren.

Het raamcontract met de aannemers A.Hak Infranet B.V., Heijmans Infra B.V., Siers Leiding- en Montageprojekten Oldenzaal B.V., Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V., Van Vulpen B.V., Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., MVOI B.V. en Quint & van Ginkel B.V. zal een looptijd hebben van maximaal 12 jaar.

Met deze versterkte samenwerking willen Stedin en Evides Waterbedrijf de uitdagingen op het gebied van ondergrondse infrastructuur effectiever aanpakken en tegelijkertijd de levering van water, gas en elektriciteit veiligstellen voor de gemeenschappen die zij bedienen.
 

Terug naar nieuwsoverzicht