Water

Water

compleet dienstenpakket

Siers is specialist in de aanleg van transport- tot en met aansluitleiding. Daarnaast voert Siers aanpassingen uit op pompstations van waterbedrijven en bouwt zij leidingen ten behoeve van koel- of proceswater. Siers kan  alle werkzaamheden uit handen nemen en vervult graag de rol van ketenregisseur om de aanleg goedkoper en slimmer te laten verlopen. Of het nu om nieuwbouw, sanering of reconstructie gaat. 

Geschiedenis

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1964 voorziet Siers Nederland van een waternetwerk. De hoge eisen ten aanzien van hygiëne zijn voor Siers bekend terrein.

kwaliteit & veiligheid

De monteurs van Siers werken volgens de laatste normen en veiligheidseisen. Siers hecht veel waarde aan goede opleiding en certificering van haar monteurs. De uitvoerders hebben aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van middelbare en hogere waterleidingtechniek. Siers heeft dus veel vakkennis en jarenlange ervaring in huis. Bovendien werkt Siers standaard met vaste onderaannemers, die volgens dezelfde normen en eisen hun werkzaamheden uitvoeren.
 
De KAM-medewerkers van Siers spelen een belangrijke rol als het gaat om veiligheid, hygiëne en kwaliteit. Zij trainen hun collega’s om de veiligheidsinstructies goed op te volgen en voeren met regelmaat controles uit op de verschillende werken. Siers bekijkt voor elke opdracht weer hoe de risico’s en kwaliteit beheerst kunnen worden.

innovatie

Siers werkt altijd volgens de laatste technieken en met de beste uitrusting.  Samen met haar opdrachtgevers onderzoekt zij elke keer weer hoe het nog beter kan. Op gebied van vakmanschap, maar ook als het gaat om communicatie, planning,  veiligheid en kosteneffectief werken. Siers is nauw betrokken bij verschillende onderzoeken op gebied van ketenintegratie. 

communicatie

Heldere, accurate communicatie is van doorslaggevend belang. Niet alleen met opdrachtgevers, maar ook met eindklanten. Open, duidelijk en met een nuchtere, Twentse kijk op de zaken. Bij klanttevredenheidsonderzoeken scoort Siers doorgaans uitstekend.

Meer weten over onze werkzaamheden en werkwijze op het gebied van water?
Bel met (0)88-5572200 of mail naar info@siersgroep.nl.